17
Пет, Сеп
19 Нови статии

Четвъртвековният период след демонтажа на Съветския съюз доказва, че международните отношения продължават да се развиват в рамките на Вестфалската система на националните държави.

През последните двеста години, под глобализация се разбира задълбочаващата се интеграция между водещите западни държави и останалия свят, осъществявана с помощта на потоците от пари, стоки, услуги и работна сила.

В конкретните контексти понятието „конфликт“ се използва в различен смисъл. Във всекидневието то може да означава противоборство, спор, борба, състезание, дебат, битка, война или други емоционално наситени ситуации.

След разпадането на Съветския съюз глобалната политическа и икономическа архитектура се основаваше на доминацията на една, единствена свръхдържава.

Още статии ...

Поръчай онлайн бр.4 2021