13
Чет, Юни
7 Нови статии

Съдържание брой 2, 2014г

брой 2 2014
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Списание Геополитика бр.2 2014 г.

България

Й.Мирчев, Р.Михайлов, Необходимата национална железопътна стратегия

Балканите

И.Иванов, Приватизацията на солунското пристанище като съвместен балкански геополитически проект

А.Тодоров, Провалът на политиката на ЕС в Западните Балкани

А.Панчев, К.Методиев, М.Марков, Арабската икономическа експанзия на Балканите

Гореща точка: Украйна

В.Сейкър, Геополитиката на украинския конфликт

М.Бакалински, Федерализацията на Украйна като инструмент за преодоляване на политическата криза

Светът

П.Георгиев, Новата източна геополитика на Унгария

Ф.С.Лараби, П.Уилсън, Южната стратегия на НАТО

Н.Петров, Гражданската война в Ирак и стратегията на "управлявания хаос"

Р.Бхала, Геополитиката на сирийската гражданска война

П.Бекер, Сирийското крило на "Мюсюлманските братя " като политически фактор

Н.Стефанов, Принц Бандар и геополитиката на терора

Фокус: Кризата на "самотната суперсила"

Д.Петрас, Залезът на Америка... и на антиамериканизма?

Л.Доброхотов, Кризата на американската външна политика

Ф.Фукуяма, Упадъкът на политическите институции в САЩ

К.Мартинов, Новата логика на Американската империя

Геостратегия

С.Каменаров, Евразийският съюз и актуалните приоритети в постсъветското пространство

Геоикономика

В.Кондратиев, Глобалната икономика и нейните отрасли през 2014

Идеи

Т.Сунич, Бъдещето на европейските народи

Д.Нанева, Глобализация и популизъм: пресечни точки в началото на ХХІ век

Книги

У.Хей, Малките войни след края на големите империи

Интервю

Д-р Дино Кнудсен за Трилатералната комисия и идеята за глобално управление

{backbutton}