13
Чет, Юни
7 Нови статии

Съдържание брой 1 2018

брой 1 2018
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Списание Геополитика бр.1 2018

България

Й.Мирчев, Р.Михайлов, Транспортната свързаност на България: геополитически и геоикономически измерения

С.Ташев, Ролята на климатичния фактор за миграционния натиск върху България

К.Каишев, Стратегическата визия на България в отношенията с Турция

Балканите

Д.Пророкович, Краят на "седенето на два стола": накъде се е запътила Сърбия?

Светът

С.Денчев, Н.Аврейски, ЕС и Великобритания след Brexit

Ф.Уйлям Енгдал, Геополитическите измерения на Инициативата "Три морета"

А.Бачулска, Стратегията на Пекин в Централна и Източна Европа: полският случай

С.Хайтов, Китай в епохата на "втория Мао"

Геостратегия

Ф.Пиерачини, Залязващата империя: руско-китайската стратегия за сдържане на САЩ

Й.Начев, Концепцията за "меката сила" в американската външна политика

С.Каменаров, Военната стратегия на САЩ в ерата на "глобалния хаос"

Тенденции

Е.Василева, Кой съм аз и колко сме? Престъпните намерения в киберпространството

Геоикономика

Б.Марцинкевич, Геоенергийният пасианс в Средиземно море

Геополитика & История

О. А. Вестад, Илюзорната победа на Америка в студената война

Идеи

Е.Бертолаци, От Европа към Еврабия: миграцията като инструмент на глобализацията

Книги

М.Стоянова, Има ли надежда за Германия

Интервю

Професор Пол Кругман за необходимостта от държавно регулиране в икономиката