21
Пет, Юни
7 Нови статии

Съдържание брой 5, 2010г

брой5 2010
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

България

Д. Аркадиев, Растежът на българското население: минало, настояще, перспективи

В. Кръстев, Влиянието на геополитическите фактори върху туристическия образ на България

Светът

Д. Фридман, Очертаващата се руско-германска геополитическа ос

Т. Пенкова, Нов шанс за Полша: отражението на вътрешнополитическите промени върху външната политика на страната

Е. Сатановски, Сегашната ситуация в Близкия изток и израелската геополитика

Гледна точка

Д. Рогозин, Ф. Рюе, Необходимото сближаване между Русия и НАТО

Д. Бендоу, Неминуемият разрив между САЩ и Европа

Фокус: Геополитиката на ЕС

П. Шулце, Европейската политика за сигурност: сценарии и възможности

В. Биларев, Средиземноморската геополитика на ЕС

С. Мейстер, Енергийният триъгълник ЕС - Русия - Турция

Фокус: Новата турска геополитика

А. Тодоров, Турската геополитика – между романтиката и реализма

Л. Хаджиев, Балканите и Южен Кавказ в геополитическата стратегия на Анкара

E. Джавакаров, Близкоизточната политика на Турция

Фокус: Индия и нейните съседи

Л. Савин, Геополитическата стратегия на Индия

Х. Пантев, Съперничеството между Пекин и Делхи в Индийския океан

С. Каменов, Еволюцията на индийско-пакистанските отношения

Геостратегия

Н. Валериева, НАТО: новите рамки на старата стратегия

Геоикономика

В. Шопов, Двете логики на управление реакциите на глобалната криза

Г. Хоспер, Ф. Соте, П. Дерошер, Поредната Силиконова долина: връзката между географските клъстери и държавната политика

Приложна геополитика

И. Станчев, Влияние на географската среда върху контратерористичните операции

Основи на геополитиката

Ф. Моро Дефарж, Двата полюса на съвременната френска геополитика

Класици на геополитиката

К. Шмит, Последната глобална линия

Книги

С. Веселинов, Американската стратегия за космически контрол

Интервю

Професор Нуриел Рубини за следващите глобални кризи