24
Сря, Юли
27 Нови статии

Съдържание брой 6, 2013г

брой 6 2013
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Списание Геополитика бр.6 2013 г.

България

М.Русев, България - обща и регионална география на песимизма

Б.Александрова, Българската миграционна политика: локални геополитически проекции в ерата на глобализация

Балканите

И.Иванов, Геополитическите измерения на идеята за канал Дунав-Егея

Светът

А.Корвез, НАТО като преграда пред формирането на Голяма Европа на нациите

П.Георгиев, Проектът за Междуморието: източната геополитика на Полша

Ю.Ткачов, Договорът за асоциация с ЕС и икономическите последици за Украйна

Г.Катранджиев, Геополитически прочит на съвременните турско-руски отношения

Дж.Уокър, Бъдещето на американската дипломация

Д.Хиро, Защо вече никой не се съобразява със САЩ?

Гореща точка: Сирия

Д.Фридман, Сирия и новата иранска геополитика на Вашингтон

Н.Петров, Сирия като илюстрация за провала на новата източна стратегия на Анкара

А.Карастоянов, Сирийската криза и голямото завръщане на Русия на световната сцена

Прогнози

Б.Димитров, Сирия и ефектът на доминото в Големия Близък Изток

Фокус: Арабските монархии

С.Иванов, Ядрената стратегия на Риад

З.Барани, Арабските монархии: рецепти за оцеляване в революционната ера

Геоикономика

С.Бонева, Цената за превръщането на ЕС в глобален фактор: ролята на публичните разходи на Съюза

Б.Смит, Предначертаната смърт на петродолара

Геостратегия

М.Охзенрайтер, Военната стратегия на Германия

Х.Страхан, Критичен анализ на британската стратегия за сигурност

Приложна геополитика

В.Якунин, Възможната синергия между Русия и Европа

С.Каменаров, Железопътната геополитика в Източна Европа: битката за Балканите

Р.Каплан, Новата карта на Африка

Идеи

Ч.Крауфорд, Какво представлява Отечеството: проблемът с "новите държави"

Книги

П.Ескобар, Възходът на глобалния Юг

Интервю