13
Чет, Юни
7 Нови статии

Съдържание брой 2 2017

брой 2 2017
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

България

А.Димитров, Дунавската стратегия: ключов приоритет на българското председателство на Съвета на ЕС

К.Петров, Насоки за регионалното развитие на агломерационните ареали в България

Европа

Н.Гилмън, С.Уебър, ЕС по пътя на рухналата Съветска империя

С.Каменаров, Оста Будапеща-Белград и опитите за формиране на нови силови полюси в Европа

С.Ташев, Миграционната спирала в Германия: национални и европейски измерения

А.Найчук, Украйна през следващите пет години: лавиране между различните геополитически центрове

П.Христов, Процесът от Женева (Мон Пелерин): преломен момент в усилията за разрешаване на кипърския въпрос

Прогнози

Д.Фридман, Геополитиката през 2017 в четири карти

Гледна точка

П.Георгиев, (Не)възможният безядрен свят

Геостратегия

В.Василиев, Еволюцията на концепцията за "американската изключителност" и мястото на САЩ в световния ред

У.Хартунг, Доктрината за „въоръжената изключителност” на Вашингтон

И.Цеков, Произход и развитие на киберзаплахите като ново поколение проблеми на международната сигурност

Право и геополитика

Х.Дотаги, Х.Дотаги, Концепцията "Отговорност за защита" в контекста на продължаващата постоколониална хегемония на Запада

Геоикономика

В.Кондратиев, Завръщането на производството и реиндустриализацията на Запада

Геополитика и история

Н.Аврейски, Идеята за "Запада": формиране, преформулиране, криза и разпад

Идеи

Б.Хаджиев, Системният подход при анализа на международната политика

В.Дергачов, Залезът на неолибералната глобализация

Книги

Б.Банчев, България и геополитическите предизвикателства на Западните Балкани

Интервю

Пол Мейсън за посткапиталистическият свят