13
Чет, Юни
7 Нови статии

Съдържание брой 5 2020

брой 5 2020
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Списание Геополитика бр.5 2020

България

Д.Димитров, Геополитиката на меридианните транспортни коридори на България и транспортната интеграция на държавите от Югоизтока на ЕС

С.Евтимов, Летище София като регионален интермодален център

Балканите

С.Ташев, Отхвърлянето на Скопската езикова норма в Албания, България и Гърция като фактор за геополитическа промяна на Централните Балкани

Б.Банчев, Изборите в Сърбия през 2020 и регионалната стабилност

Й.Баев, НАТО, глобалната пандемия и Балканите

Европа

А.Тодоров, Новата стратегия за национална сигурност на Полша и нейните "ядрени измерения"

Светът

Н.Дюлгерова, Северният морски път: бъдеще без конкуренция

С.Каменаров, Битката за Либия в контекста на неоосманистката стратегия на Анкара

Млади гласове

Н.Станулова-Делкова, Феноменът на децата-войници в „Ислямска държава” през погледа на медиите

Геостратегия

Б.Димитров, Източният фронт на НАТО срещу Русия

Й.Начев, Биологичната война и нейните оръжия

П.Григоров, Бъдещите глобални войни

Геоикономика

В.Кондратиев, Заплахите пред неолиберализма

История & Геополитика

Г.Кулов, Дружба "Родина" и българската модернизация на исляма

Книги

М.Стоянова, Новите реалности в Близкия Изток през призмата на историческия опит

Интервю

Д-р Марк Фино за заплахата от ядрен тероризъм и необходимостта от ограничаване на стратегическите въоръжения