13
Чет, Юни
7 Нови статии

Съдържание брой 1, 2009г

брой1 2009
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

България{jcomments off}

М. Деведжиев, Геополитиката: талвегът на държавното управление на България

E. Венелинов, Още веднъж за глобалния хоризонт на българската външна политика

М. Найденов, Актуални предизвикателства пред сигурността на България

В. Бошкилов, Отражението на световната финансова криза у нас и мерките за преодоляването й

 

Балканите

Й. Михалетис, Електроенергийните мрежи на Балканите

 

Европа

А. Иванов, Завръщането на „отвлечената” Европа

Г. Маринов, Eвропейската геозона и напрежението по оста „ядро-периферия”

Ю. Баранчик, Основните вектори в геополитиката на Беларус

Г. Друзенко, Геополитическите алтернативи пред Украйна

 

Гореща точка

Ю. Шентов, Руско-украинският газов спор и геополитическите му последици

 

Светът

М. Либиг, Новата глобална архитектура на сигурност

А. Михайлов, Политическият компромис в Ливан и конфесионалният принцип на управление

А. Тодоров, Геополитическата ос Делхи-Токио

 

Геостратегия

Н. Хачигян, М. Сътпен, Стратегическото сътрудничество: просперитетът на САЩ и възходът на другите

Ф. Стар, „Новият път на коприната” и геополитическите му измерения

С. Люсак, Железопътният проект Баку-Тбилиси-Карс и геополитическите му последици за Южен Кавказ

Ю. Крупнов, Проектът за Новия Среден Изток като свръхзадача на руската геополитика

Й. Начев, ШОС – основен глобализационен фактор в Централна Азия

 

Геоикономика

Р. Георгиев, „Кеш” манталитетът и търсенето на изход от световната криза

И. Георгиева, Икономическата мощ като фактор за формиране на американската външна политика до Първата световна война

 

История и геополитика

Г. Бакалов, Византийската геополитика: Империята срещу варварите (IV-VII век)

 

Идеи

Ф. Тюал, Геополитиката на Православието

 

Книги

Г. Гунев, Имат ли бъдеще балканските държави?

 

Интервю

Джон Чипман за ерата на космическите войни

{rt}