24
Сря, Юли
27 Нови статии

Съдържание брой 3, 2010г

брой3 2010
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

България

Ж. Станев, Транзитът: искаме ли да станем кръстопът на Балканите?

К. Петров, Геоикономическото значение на Коридор 7 за Северна България

М. Найденов, Мястото на споделените ценности в стратегиите за сигурност

Прогнози

М. Клер, Второто десетилетие: светът през 2020

Балканите

И. Мурадян, Румъния в геополитиката на Централна и Източна Европа

Eвропа

П. Георгиев, По пътя към Европа на регионите и новия Троен съюз

Горещи точки

Б. Димитров, Кавказкият филиал на Ал Кайда

Н. Петрова, Геополитическите измерения на втората “цветна революция” в Киргизстан

П. Бюкенън, Какво ще означава войната с Иран

Светът

П. Димитров, Проектите “Набуко” и “Южен поток” в контекста на променящия се газов пазар

А. Тодоров, Монголия между Русия, Китай и... САЩ?

М. К. Бхадракумар, Руско-американското “презареждане” и позицията на Пекин

Р. Томов, Краят на Кимерика: американско-китайският геополитически сблъсък

Е. Иванов, Ролята на етническите лобита при формулирането на американската геополитика

Ф. Каплан, Ядрени мечти и кошмари: новата стратегия на Обама

В. Ясман, Моралното лидерство като инструмент за възстановяване политическата хегемония на Америка

Геостратегия

К. Болтън, Бъдещите водни войни в Азия

Геоикономика

Е. Пономарьова, Оръжейната търговия и схватката за глобална хегемония

Големите пространства

Н. Попов, Политикогеографски особености на лузофонските държави

Основи на геополитиката

Л. Савин, Пространствената философия на Мишел Фуко

 

Идеи

Н. Аврейски, Държавата и предизвикателствата на ХХІ век

Т. Мармонтова, Казахстан като пример за националното строителство в постсъветска Централна Азия

 

Книги

П. Андерсън, Светът в ерата на Китай

 

Интервю

Збигнев Бжежински за мястото на афганистанската война на “Голямата шахматна дъска”