20
Съб, Юли
26 Нови статии

От главния редактор

Uncategorised
Typography

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Известно е, че стратегическото разположение на една държава може да бъде както фактор за нейния икономически подем и политическа мощ, така и причина за много сериозни проблеми, поставящи под въпрос самото и съществуване. Неумението да контролира и управлява правилно собственото си пространство обрича съответната нация да вегетира вечно в сферата на нечии чужди интереси, лишавайки я от бъдеще. Впрочем, българската история ни дава достатъчно примери за това.


В този смисъл геополитиката, като “наука за контрол и управление на пространството” е необходима най-вече на политическите елити (както актуалните, така и алтернативните). Защото именно тя им предоставя необходимия фундамент, върху който следва да се гради успешната национална стратегия.
През последните години, с краха на концепцията за края на историята, интересът към геополитическата наука не просто се възражда, но и преживява своеборазен бум. Включително и у нас, в България. Доказателство за това е появата на цяло ново поколение учени и изследователи, продължаващи традициите на “бащите-основатели” на българската геополитическа школа – професорите Батаклиев, Радев, Яранов,Иширков, Дрончилов и др. През 2001 пък бе създадено Българското геополитическо дружество (известно време то използваше за своите публикации и анализи страниците на списание НИЕ). А ето че в ръцете на читателя вече е първото българско периодично издание за геополитика, геоикономика и стратегии.


Списание “Геополитика” се поставя амбициозната задача да очертае параметрите на промените, извършващи се през последните години на планетата, както и онези рамки, в които следва да се гради новата българска национална стратегия. В тези анализи ще разчитаме както на най-известните имена в съвременната ни геополитическа наука, така и на онези млади хора, които сега навлизат в нея, но които ще определят развитието и успехите и през първата половина на новия ХХІ век. Наред с тях, разчбира се, ще представяме анализи и дискусионни материали на утвърдени световни учени-геополитици. Ще се опитаме органично да съчетаем представянето на постиженията на теоретичната с тези на приложната геополитика, добре съзнавайки, че само владеещият до съвършенство геополитическия инструментариум елит и способен да осигури добро бъдеще за собствената си страна и нация.


На добър час!


Тодор КОНДАКОВ
Главен редактор

1 октомври 2004 г.