Списание Геополитика

Grid List

През последните няколко години лавинообразно нараства броят на политическите срещи на високо ниво, международните конференции и научните публикации, посветени на климатичните промени.

Географското положение на България е определящ фактор за стратегическата роля на страната в транспортно отношение. Този фактор регламентира редица отговорности за изграждане и поддържане на модерна и адекватна транспортна система в регионален план.

Като система на междудържавни отношения, студената война приключва през един студен и мрачен декемврийски ден на 1991, когато Михаил Горбачов подписва в Москва указа за разпускането на Съветския съюз. Комунизмът, в неговата марксистко-ленинска форма, прекратява съществуването си, като практическа идея за организация на обществото.

В стремежа си към удобство и икономически растеж, съвременният свят за кратко време успя да развие опасна зависимост.

Последната среща между сръбския президент Александър Вучич и официалния представител на американския Държавен департамент Хойт Брайън Ий на 24 октомври 2017 беше показателна с това, че непосредствено след нея не бе публикувано прессъобщение.

Сред най-осезаемите последици от намаляването на военната мощ на САЩ е развитието на сирийския конфликт.