25
Пон, Ян
23 New Articles

Списание Геополитика

Grid List

Периодизацията на американската история, като цяло, както и на отделните и етапи, е утвърден метод за анализ и прогнозиране на миналите и бъдещи времеви интервали в историческото развитие на САЩ, още от периода на създаването на американската република през последната четвърт на ХVІІІ век.

В началото на юли 2020 еврокомисарят по енергетиката Кадри Симсън заяви: "Целта на ЕС е да стане климатично неутрален до 2050. Което означава, че дотогава ще престанем да използваме изкопаеми енергоносители и всички сегашни доставчици на такива енергоносители за Съюза следва да го имат предвид". Според нея, единствената и неповторима алтернатива на въглищата, петрола и природния газ, ще стане водородът.

Призракът на Южният газов коридор (ЮГК) броди из Европа повече от десетилетие. В документ на Европейската комисия (ЕК) от ноември 2008, озаглавен "Втори стратегически енергиен преглед", се казва: „Трябва да бъде разработен южен газов коридор за доставки на природен газ от източници в района на Каспийско море и Близкия Изток, които биха могли потенциално да задоволяват значителна част от потребностите в ЕС“[1].

Според бившия ректор на Калифорнийския университет в Санта Крус проф. Кон Халинан, сегашният американско-китайски сблъсък много напомня прословутата "Голяма игра" между Британската и Руската империи в Азия, през ХІХ век: "За американците, Китай е бързо разрастващ се конкурент, който не играе по правилата и застрашава много от най-важните търговски маршрути на планетата в редица региони, където традиционно доминираше Вашингтон.

В настоящата статия разглеждам като принадлежащи към „Глобалния Юг” онези държави от Азия, Африка и Латинска Америка, които преди се дефинираха като „Трети свят”, т.е. оставаха както извън „Първия свят” (развитите западни държави), така и извън „Втория свят” (социалистическите държави от Европа и Азия, плюс Куба). Независимо от голямоото разнообразие на страните, принадежащи към Глобалния Юг, те притежават редица особености, отличаващи ги от държавите от Глобалния Север.

Малко преди да встъпи в длъжност за пети път през май 2020, израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че ще анексира израелските селища в окупирания Западен бряг (Holmes, 2020). В настоящата статия ще се опитам да проследя, как присъединяването на колонизираните територии следва досегашната посока на израело-палестинския конфликт, доколкото играе роля в перформативното изграждане на израелската държавност.

Други статии и материали

Grid List

Резюме: Статията разглежда ограниченията върху преходния период, които засягат последващата легитимност на конституционното развитие и позицията на партиите спрямо настоящата конституция. 

Резюме: Статията разглежда поетапно и систематизирано хронологията и дейността на политическите партии в България, за периода от 1989 до наши дни. Многобройните политически партии, появили се след тази година, станаха основен символ на зараждащата се демокрация в България.

Резюме

Целта на настоящата статия е да анализира правата на човека като универсална ценност в исторически и правен аспект, както и да направи обзор на състоянието на системата за защита правата на човека в рамките на Организацията на Обединените Нации (ООН)

Ключови думи: права на човека, ООН, Върховни комисари на ООН, Съвет за сигурност, Общо събрание, Икономически и социален съвет

С този интригуващ въпрос често се обръщаше към отрудената си и посърнала  от домашни грижи майка мой познат,  жител на  провинциално градче, редовен посетител на гаровия ресторант, който беше и място, където преди 30-40 години всяка вечер заседаваше  местният „ парламент“.

Съществуването на модерна демократична държава е невъзможно без периодични свободни избори, без внимателно разработени изборни процедури. В същото време една от най-важните тенденции в развитието на избирателното законодателство е търсенето на избирателни системи, които осигуряват най-пълно отчитане на волята на гражданите и представителството на интересите в държавните органи, адекватни на това волеизявление.

Ръководителите на дипломатически мисии в Брюксел разменят помежду си известната фраза „Европа е икономически гигант и политическо джудже“, защото Съюзът се изявява в икономическата област за сметка на слабото си въздействие на политическата сцена.