Списание Геополитика

Grid List

Интервюто с професор Юлиан Нида-Рюмелин публикуваме с любезното съдействиe на Аня Папенфус и IPG

Robert Legvold. Return to Cold War. 187 pp. Polity Press, 2016.

Бояджиева, Надя. Международните отношения.  Албатрос, 2017, 660 страници.

Четвъртвековният период след демонтажа на Съветския съюз доказва, че международните отношения продължават да се развиват в рамките на Вестфалската система на националните държави.

В конкретните контексти понятието „конфликт“ се използва в различен смисъл. Във всекидневието то може да означава противоборство, спор, борба, състезание, дебат, битка, война или други емоционално наситени ситуации.

През последните двеста години, под глобализация се разбира задълбочаващата се интеграция между водещите западни държави и останалия свят, осъществявана с помощта на потоците от пари, стоки, услуги и работна сила.