Списание Геополитика

Grid List

Зоран Метер е сред най-известните хърватски геополитически анализатори. Дълго време ръководи международния отдел на националното седмично списание 7Dnevno. Метер е експерт по проблемите на Близкия Изток, Русия и постсъветското пространство. Той участва редовно в различни специализирани международни конференции. Автор е на стотици статии в различни хърватски и чуждестранни издания, както и на няколко книги.

Getting Out from "In-Between": Perspectives on the Regional Order in Post-Soviet Europe and Eurasia, Edited by Samuel Sharap, Alyssa Demus & Jeremy Shapiro, 73 p., RAND Corporation, 2018

Геополитиката е изградена на идеологически основи и е изправена пред преход от идеология към научнообоснована визия за бъдещото общество. Това е преход от борба за влияние и надмощие в международната политика към политика за оцеляване на човечеството. Този преход може да бъде неосъзнат и болезнен, налаган от обективни закономерности или осъзнат, целенасочен и ефективен.

Сегашното противопоставяне между Запада и Изтока би следвало да се разглежда през призмата на очертаващия се крах на Съединените щати.

На 6 юли 2018 влезе в сила 25%-ното повишаване на митата на 818 стокови позиции на американския внос от Китай. Общата им стойност е 34 млрд. долара, т.е. 8% от целия китайски износ в САЩ. Разбира се, отговорът на Пекин не закъсня и още на същия ден, китайците повишиха с 25% вносните мита на 545 американски стоки, включително самолети, автомобили, селскостопанска продукция (соя), риба и морски продукти (включително омари), както и химическа продукция.

Към четвъртата индустриална революция (т.нар. Индустрия 4.0) [1] се отнасят възникването и разпространението на съвкупността от нови цифрови технологии.