Списание Геополитика

Grid List

На 6 юли 1993 по жп линията от турския град Карс до арменския Гюмри минава последният влак. От този момент Турция налага транспортна блокада на Армения в знак на солидарност със своя съюзник Азербайджан.

 

          Терористични нападения на радикални ислямисти в Европа и Турция

През 50-те години на ХХ век американската политическа класа включва поне хиляда учени-консултанти. Почти всички са на високи позиции и с високи доходи.

Има достатъчно светлина за човеците, копнеещи само за едно: да виждат; и така също достатъчно мрак за тези, които не желаят да виждат.”                                              

 Блез Паскал, Мисли [1]

 

Anna Maria Kellner/ Uwe Optenhögel/ Hans-Peter Bartels (Hg.), Strategische Autonomie und die Verteidigung Europas: Auf dem Weg zur Europäischen Armee?, 496 Seiten, Dietz, 2017

Понятието „контрол на въоръжението” е съвкупност от традиционното разбиране за сигурност, наложено по време на студената война, и новите постмодерни аспекти на сигурността след края на двуполюсното разделение.