20
Съб, Юли
26 Нови статии

Съдържание брой 6 2019

брой 6 2019
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Списание Геополитика бр.6 2019

България

С. Андреев, Сто години от Ньойската катастрофа: правната рамка на Договора за мир от 27 ноември 1919

Балканите

Л.Маркова Идентичности и конфликти: случаят с Босна и Херцеговина

Европа

Н.Петров, Френско-германският "завой на Изток" и бъдещето на ЕС

Светът

Б.Димитров, Африканският вектор на руската геополитика

Н.Стефанов, Новата "Голяма игра" в Централна Азия

М.Василев, Близкият Изток като бойно поле на глобалните ТНК

П.Григоров, Мястото на Гренландия в арктическата геополитика на САЩ

В.Павлова, Ролята на Азиатско-Тихоокеанския регион в геополитическата архитектура на ХХI век

Гледна точка

Дж.Бийби, Как Тръмп би могъл да избегне войната с руснаците

Геостратегия

С.Маринов, Морската мощ на континенталната суперсила

Б.Тертре, Възможно ли е европейското "ядрено сдържане"?

Право и геополитика

Е.Сайфулин, Колонизацията на космоса и международното право

Геоикономика

П.Петров, Русия на европейския газов пазар в условията на глобални промени

Идеи

В.Михайленко, За кого бие камбаната: кризата на "либералния" световен ред

Книги

С.Пина, Изгубените и отвоювани територии: феноменът на ислямския сепаратизъм във Франция?

Н.Аврейски, За пределите на социалното познание

Интервю

Петер Силаги за политиката на Будапеща към "външните унгарци"