04
Съб, Дек
8 Нови статии

Сонай САРАК е сред най-известните германски експерти по проблемите, касаещи сигурността в Космоса и космическата политика. Той е роден в Дармщат, провинция Хесен. Завършва магистратура по проблемите на мира на конфликтите в Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн. В момента е научен сътрудник в Германската общност по аеронавтика и астронавтика.

Интервюто със Сонай Сарак публикуваме с любезното съдействие на Татяна Канунникова и RIAC

След края на студената война, основният въпрос относно формирането на новата структура на световния ред беше свързан с избора между еднополюсния и многополюсния модел. Днес обаче, нещата са по-различни. С актуализирането на теорията за биполярността, концепциите за мултиполярността и еднополярността вече не са единствено възможните модели на устройство на света.

Комплексните предизвикателства на съвременната епоха, които се формират на фона на усложняването на ситуацията в света, като цяло, с пълна сила се отнасят и за Северноатлантическия алианс. Поне от 30 години насам, НАТО е изправена пред необходимостта да се приспособи към новите условия, като проблемът допълнително се усложнява от разширяването на пакта, неговия дневен ред и спектъра от заплахи, както и от начина, по който ключовите играчи защитават своята идентичност и интереси в различните ситуации.

Дискусията за бъдещия световен ред, до голяма степен, се формира от дилемата, свързана с либералния модел. От една страна, се говори за неговата историческа „окончателност” и безалтернативност, а от друга – кризата, която наблюдаваме днес, беше генерирана в определени исторически условия (краят на студената война), еволюира чак до настоящия момент и, вероятно, ще бъде заменена с нещо друго.

В края на октомври 2019 суданският външен министър на Йомер Камеруддин заяви че Суверенният съвет на страната е взел принципно решение за нормализиране на отношенията и с Израел. Така Судан стана петата арабска държава, след Египет, Йордания, ОАЕ и Бахрейн, която склони да установи дипломатически отношения с еврейската държава. Както е известно, през декември, примерът им последва и Мароко.

Съществуват предположения, че кюрдите се споменават за първи път в световната историография през III-тото хилядолетие пр. Хр. Това твърди английският асиролог Годфри Драйвър в своя статия в Journal of Royal Asiatic Society. Според него, на шумерска глинена плоча от тази епоха се споменава за „земята на Kar-da“ или “Qar-da”.

Още от аварията в съветската АЕЦ Чернобил през 80-те години на миналия век (западно)европейската общественост е силно чувствително към потенциалната заплаха, свързана с атомните електроцентрали, разположени в страните от Източна Европа.

През септември 2020, външният министър на Япония Тошимицу Мотеги и британският министър на външната търговия Елизабет Тръс съобщиха за успешното приключване на проточилите се три месеца преговори за подписване на Споразумение за свободна търговия, което влезе в сила в началото на 2021.

Ускорените темпове на развитие на съвременните технологии и настъпилият научно-технически прогрес в икономически, политически, социален и културен аспект водят до появата на богата палитра от обществени отношения, както и до проблеми и конфликти в национален и световен мащаб.

Анализът на статистическите данни за износа на Китай, като цяло, както и на обявения ХІV петгодишен план на страната (2021-2025) навеждат на извода, че китайският суперпроект "Един пояс, един път" (ЕПЕП) изглежда е изчерпал екстензивните си възможности за развитие.

Днес регионите на Черно и Азовско море, Дунавският регион, Северен и Южен Кавказ – взети заедно или поотделно, се възприемат по съвършено различен начин, отколкото преди трийсет години, когато се разпадна Съветският съюз. В момента са налице всички основания да се говори за съществуването и развитието на единно Черноморско-Каспийско пространство.

Поръчай онлайн бр.6 2021