24
Сря, Юли
27 Нови статии

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Сонай САРАК е сред най-известните германски експерти по проблемите, касаещи сигурността в Космоса и космическата политика. Той е роден в Дармщат, провинция Хесен. Завършва магистратура по проблемите на мира на конфликтите в Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн. В момента е научен сътрудник в Германската общност по аеронавтика и астронавтика.

Интервюто със Сонай Сарак публикуваме с любезното съдействие на Татяна Канунникова и RIAC

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

След края на студената война, основният въпрос относно формирането на новата структура на световния ред беше свързан с избора между еднополюсния и многополюсния модел. Днес обаче, нещата са по-различни. С актуализирането на теорията за биполярността, концепциите за мултиполярността и еднополярността вече не са единствено възможните модели на устройство на света.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Комплексните предизвикателства на съвременната епоха, които се формират на фона на усложняването на ситуацията в света, като цяло, с пълна сила се отнасят и за Северноатлантическия алианс. Поне от 30 години насам, НАТО е изправена пред необходимостта да се приспособи към новите условия, като проблемът допълнително се усложнява от разширяването на пакта, неговия дневен ред и спектъра от заплахи, както и от начина, по който ключовите играчи защитават своята идентичност и интереси в различните ситуации.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Вихра Павлова, Ролята на Азиатско-Тихоокеанския регион в глобалната геополитическа трансформация, 288 стр. „Изток-Запад”, 2020.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Дискусията за бъдещия световен ред, до голяма степен, се формира от дилемата, свързана с либералния модел. От една страна, се говори за неговата историческа „окончателност” и безалтернативност, а от друга – кризата, която наблюдаваме днес, беше генерирана в определени исторически условия (краят на студената война), еволюира чак до настоящия момент и, вероятно, ще бъде заменена с нещо друго.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

В края на октомври 2019 суданският външен министър на Йомер Камеруддин заяви че Суверенният съвет на страната е взел принципно решение за нормализиране на отношенията и с Израел. Така Судан стана петата арабска държава, след Египет, Йордания, ОАЕ и Бахрейн, която склони да установи дипломатически отношения с еврейската държава. Както е известно, през декември, примерът им последва и Мароко.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Съществуват предположения, че кюрдите се споменават за първи път в световната историография през III-тото хилядолетие пр. Хр. Това твърди английският асиролог Годфри Драйвър в своя статия в Journal of Royal Asiatic Society. Според него, на шумерска глинена плоча от тази епоха се споменава за „земята на Kar-da“ или “Qar-da”.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Още от аварията в съветската АЕЦ Чернобил през 80-те години на миналия век (западно)европейската общественост е силно чувствително към потенциалната заплаха, свързана с атомните електроцентрали, разположени в страните от Източна Европа.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

През септември 2020, външният министър на Япония Тошимицу Мотеги и британският министър на външната търговия Елизабет Тръс съобщиха за успешното приключване на проточилите се три месеца преговори за подписване на Споразумение за свободна търговия, което влезе в сила в началото на 2021.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Ускорените темпове на развитие на съвременните технологии и настъпилият научно-технически прогрес в икономически, политически, социален и културен аспект водят до появата на богата палитра от обществени отношения, както и до проблеми и конфликти в национален и световен мащаб.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Анализът на статистическите данни за износа на Китай, като цяло, както и на обявения ХІV петгодишен план на страната (2021-2025) навеждат на извода, че китайският суперпроект "Един пояс, един път" (ЕПЕП) изглежда е изчерпал екстензивните си възможности за развитие.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Днес регионите на Черно и Азовско море, Дунавският регион, Северен и Южен Кавказ – взети заедно или поотделно, се възприемат по съвършено различен начин, отколкото преди трийсет години, когато се разпадна Съветският съюз. В момента са налице всички основания да се говори за съществуването и развитието на единно Черноморско-Каспийско пространство.

Поръчай онлайн бр.3 2024