24
Сря, Юли
27 Нови статии

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Ян Сюетун е сред най-влиятелните китайски политолози и експерт в сферата на външната политика и политиката за сигурност на Китай, както и на американско-китайските отношения. Той е декан на Института за съвременни международни отношения в Университета Цинхуа. Завършил е Университета на Хейлундзян и има докторска степен от Университета на Калифорния в Бъркли.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Същността на престъплението като социално явление предполага догонващата роля, която държавата заема в борбата с този тип противоправно поведение. Това е така, тъй като използването на физическо насилие като последица (наказание или метод за възпиране) от извършването на едно противозаконно деяние стои в основата на самата държавност.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Първият героичен опит за обединяване на целия познат на европейците Ойкумен, е прдприет от Александър Македонски през 334-323 г.пр.н.е. Разбира се, и преди Александър в историята е имало велики завоеватели, създали обширни империи, но именно той залага, ако може да се каже така, не само материалния, но и идейно-политическия фундамент на античната глобализация, и представлява образец на комполитен владетел от световен мащаб.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Владо Тренески, Деян Танчовски, Ерлин Аго, Иван Николов, Илия Стояновски, Методий Иванов, Румен Сребранов, Спас Ташев. Бяла книга за езиковия спор между България и Република Северна Македония. 166 стр. „Орбел“, 2021.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Според повечето експерти, трийсет години след провъзгласяването на независимостта на страната и седем години след т.нар. „февруарска революция”, украинската икономика се намира на ръба на колапса. Въпреки, че е сред големите европейски държави, Украйна заема незавидното второ място в класацията за десетте най-бедни страни в Европа, като преди нея е само Молдова (България е посочена на 10-място, но пък е единствената членка на ЕС в тази група).

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Бъдещата ни мобилност трябва да е устойчива, безопасна, удобна и достъпна. Железницата предлага всичко това и много повече. Европейската година на железницата ни дава възможността да преоткрием този вид транспорт. Чрез разнообразни акции ще се възползваме от случая да помогнем на железницата да реализира пълния си потенциал. Приканвам всички ви да станете част от Европейската година на железницата 

Адина Валеан, Еврокомисар по по транспорта

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Пространството е основният, незаменим ресурс. Неговото овладяване от човека започва с даването на име на основните земни ориентири и пространствените репери. На първо място, това са планините и планинските върхове, подир тях - водите. Всяка промяна в имената на ориентирите и реперите води до объркване във връзките вътре в тази и преди всичко – в първичната, човешка общност.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

В свое изявление от февруари 2002 държавният секретар по вътрешната сигурност на САЩ Том Ридж изразява загрижеността на специалните служби, че измежду всички оръжия за масово поразяване, терористите най-вероятно биха се насочили към ядреното. През 2005 работна група от експерти по тероризъм и оръжия за масово поразяване, специално назначена от Сената на САЩ, провежда проучване на риска от радиационен и ядрен тероризъм.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На 12 март 2021, по инициатива на Джоузеф Байдън, в онлайн формат бе проведена първата среща на лидерите на Четиристранния диалог по сигурност Quad (Quadrilateral Security Dialogue), включващ САЩ, Индия, Австралия и Япония. Накратко, американският президент има за цел да създаде стабилна коалиция за възпиране на Китай в Индо-Тихоокеанския регион (ИТР). Но въпреки споделените тревоги от възхода на Китай там, успехът на тази „азиатска НАТО” далеч не е сигурен.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Настоящата статия акцентира върху защитата на основните човешки права на бежанците в практиката на един от институционалните стълбове на Европейския съюз - Съда на ЕС, като прави аналогия с необходимостта - като предпоставка, и значението - като последица, от коректното прилагане на правото на Съюза, за стабилността на геополитическия му фундамент.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Марин Русев е сред основателите на Българско геополитическо дружество, член на Редакционния съвет на списание "Геополитика" още от създаването му през 2004 насам. Университетски преподавател и изследовател в научни области и интердисциплинарни направления като социално-икономическа, политическа и електорална география, геополитика, геоглобалистика и устойчиво развитие, странознание и национална сигурност.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Глобалната икономическа и финансова криза от 2008-2010 и короновирусната пандемия (от началото на 2020) поставиха на сериозно изпитание неолибералния модел, базиран върху „Вашингтонския консенсус”, който доминира геополитическия, геоикономическия и геоценностен дискурс от 1989 насам.

Поръчай онлайн бр.3 2024