22
Сря, Май
24 Нови статии

Практическите измерения на теориите за международните отношения

брой 1 2020
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Евгения Василева, Приложна трансформация на теориите за международните отношения, 255 стр., ИК УНСС, 2019

 

В новата си книга "Приложна трансформация на теориите за международните отношения" Евгения Василева (доцент в Катедра "Международни отношения" на УНСС и член на Редакционния съвет на списание "Геополитика") успява по завидно достъпен начин да въведе читателя в необятния океан на теорията на международните отношения. Често сме ставали свидетели, как тази сложна материя се анализира чисто описателно, без да се подчертае смисъла, значението и приложението на въпросните теории. Мнозина ограничават разбирането си за теорията на международните отношения до определени опорни точки, които биват декларирани и изброявани, но не и прилагани, доразвивани и използвани като рамки за разбиране на световната политика. В тази книга обаче случаят не е такъв. Напротив, като един от най-изтъкнатите познавачи на теорията на международните отношения в България, авторът съумява да синтезира и елегантно да предаде своите знания, поднасяйки ги на достъпен език. Като че ли цялостният замисъл на книгата е да разчупи стереотипа за „тежката теория“ и да „избави от страха“ читателите, които са се заели да си изградят експертиза в областта. Сложната теория е превърната в практически инструментариум за оценка, анализ и прогнози на поведението на разнообразните субекти в международните отношения. По този начин е избегнат един често срещан грях в академичната гилдия – да се говори не за да се помогне на читателя, а по-скоро авторът да угоди на егото си и да демонстрира комплексните си знания. Убеден съм, че най-висшата форма на просвета е тази, която успява да надмогне бариерите и да премахне ограниченията между теория и читател. За подобно нещо се изискват сериозни усилия, ерудиция и майсторство – характеристики, които книгата „Приложна трансформация на теориите за международните отношения“ и нейният автор ни демонстрират.

В структурно отношение книгата си поставя нелеката задача да приложи обща рамка към различните теоретични подходи. Поставените въпроси и намерените отговори, чрез прилагането на богата палитра от теории в сферата на международните отношения, е безспорен белег за качеството, иновативността и достъпността на разработката. Разгледаните четири области на анализ – Политика, Технологии, Общество и Личност –  и прилагането на теориите към тях, представляват сериозна заявка за самочувствие и постоянство от страна на автора. Особено силно впечатление прави частта, свързана с технологиите. Твърде често разбирането на теориите на международните отношения остава закотвено в ХХ век., а съвременното им приложение и отнасянето им към нови тенденции и процеси бива подценявано. Възможно е това да се дължи на нерешителност и страх от обновление у голяма част от академичната общност в България. На този фон, с демонстрираната от нея дързост, Евгения Василева успява да преодолее тези ограничения и успешно да покаже на читателя, че теорията на международните огношения не е отживелица, а непрекъснато развиваща се област на знанието. Книгата не само е ясно доказателство за това, а и истински арсенал от умения и своеобразна "артилерийска подготовка" за всеки читател с интерес към международната политика и сигурност. Изключително убедено препоръчвам този ръкопис. Книгата безспорно дава ясен хоризонт и практическа добавена стойност в едно поле на знанието, което трудно се подчинява на изискванията на реалността.

 

* Преподавател в УНСС

                                                          

=                                                                   

 

Поръчай онлайн бр.3 2024