17
Пет, Сеп
19 Нови статии

Д-р Джоузеф Фитцанакис е сред най-известните съвременни американски експерти в сферата на разузнаването и националната сиурност. Завършва Бирмингамския университет, а магистърска и докторска степен получава в Университета на Единбург.

Различните пространствени модели и теории за организация на пространството отразяват възгледите относно факторите за пространствена организация, доминиращи през различните етапи на общественото развитие.

На провеждащите се напоследък големи международни форуми, като своеобразен рефрен към почти всеки доклад или коментар, може да се чуе тезата, че основен белег на съвременния свят е неопределеността, която доминира навсякъде: в глобалната политика и икономика, във вътрешната и външната политика на отделните държави и дори в правното пространство.

Еволюцията на международното право е тромав и продължителен процес, за разлика от динамичните събития, предизвикващи ежедневни революции в света на политиката, технологиите и социалните контакти.

Не можем да решим проблемите, използвайки същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.

                                                                                                                      Алберт Айщайн

 

Преди сто години, т.е. в началото на 1918, в Европа нараства убеждението, че краят на започналата през 1914 Първа световна война, в която до този момент са загинали над десет милиона души, вече се вижда.

Напоследък се обръща все повече внимание на позицията, която дадена държава заема в глобалното пространство. Конкурентната борба се води както с икономически, така и с политически средства.

 „Човек винаги е имал три различни реакции спрямо другия: можел е да избира войната, да се изолира зад някоя стена или да влезе в диалог с него. В хода на историята човек се е колебаел между тези три възможности и е избирал една от тях според културата и епохата, в която е живеел.”

  Ришард Капушчински

Когато миналата  2017 приключи с наздравици за данъчните облекчения за милиардерите и ръководствата на енергийните компнии, празнуващи отмяната на ограниченията върху достъпа до федералните територии и крайбрежните води, само една част от американския елит не споделяше възторга от всичко това – вашингтонските експерти по външна политика.

След т.нар. "революция" от февруари 2014 Украйна навлезе в нов етап на отношенията между центъра и регионите, както и между централната власт и различните етнически общности в страната, чиито брой е над сто.

Поръчай онлайн бр.4 2021