20
Съб, Юли
26 Нови статии

Демографската ситуация в България и необходимостта от ефективна демографска политика

Други статии и материали
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Демографското развитие на България за дълго време оставаше встрани от общественото внимание в страната ни в миналото, а неговият анализ често бе повърхностен и едностранчив. През последните мейкдьией години се разискват въпросия касаещи само някои страни от демографския проблем на страната ни, като се подминава реалната оценка на демографската ситуация у нас и отражението й върху цялостното развитие на България.

След 1989 някои отрицателни тенденции в демографското развитие на България, очертани от края на 70-те годиния се задълбочиха, поради което демографската ситуация днес може да бъде определена като “критична” от гледна точка на нормалното възпроизводство на поколенията. Основните причини за това са :

  • Бързото застаряване на населението на България.
  • Значителен спад в абсолютни и относителни стойности на раждаемостта.
  • Повишаване на смъртността в абсолютни и относителни стойности.
  • Значителна по обем и интензивност за нашите мащаби емиграция, в която участват предимно млади хора в активна възраст и с висока степен на образованост и квалификация.
  • Намаляване с бързи темпове на общия брой на населението в България, което е обобщаващ показател за демографската ситуация в страната.
  • Промяна на съотношението между различните етно-конфесионални общности в страната, което води до промяна в етно-културния облик на населението.

Разбира се посочените негативни промени в демографското развитие на България имат различни регионални измерения, което налага и регионален подход при вземането на мерки за преодоляването им.

Когато се говори за сегашната демографска ситуация в страната ни не трябва да се забравя ,че тя бе “подготвена” още през 60-те години с форсирането на процесите на индустриализация и урбанизация. Те доведоха до масови миграции от селата към градовете и промяна в жизнената среда, ценностната система и поведението на милиони български граждани. В тази връзка бързо бе променено и репродуктивното поведение на голяма част от население...

 

Поръчай онлайн бр.3 2024