21
Съб, Май
11 Нови статии

Интернет стратегията на Ислямска държава

брой 1 2015
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Настоящата публикация анализира част от инструментите, които Ислямска държава (ИД) използва в пропагандната си стратегия. Целта е да се разкрият някои основни тенденции и нови моменти във взаимодействието между ИД и новите информационни възможности, предоставени от Интернет.

Ислямска държава разполага с широка легитимна подкрепа във виртуалното пространство. Причина е добре премислената и последователната кампания, която се води в социалните медии и Интернет, като цяло. ИД успешно се адаптира от чат-форумите към социалните медии. В много отношения, увеличаващата се активност на ИД в социалните медии отразява новото естество на съвременните войни и мястото на технологиите в тях. Все по-важно значение придобива битката „за умовете и сърцата на хората“, в която се използват нови инструменти – онлайн базираните технологии.

Децентрализираната структура на Интернет подпомага и улеснява усилията за разпространение на пропаганда, позволяваща на ИД да прокара своята история по нов начин. Представянето на гледната точка на ИД пряко и без цензура е от изключително значение за постигане на влияние в информационната среда. Противодействието срещу тази пропа­ган­да е почти невъзможно, тъй като тя произлиза от множество отделни източници. Все пак, проследяването на информационното съдържание и разбирането на онлайн стратегията на Ислямска държава е важна част от успешната борба с нея.

Ислямска държава и социалните мрежи

За разлика от по-изолираните онлайн форуми, които преди бяха най-използвани от радикалните групировки, напоследък Twitter и Facebook са най-предпочитаните инструменти, използвани за комуникация от терористичните организации. ИД навлиза в тези платформи и за всеки неин член става все по-лесно да създаде информационно съдържание, което може да бъдат видяно от всеки.

Социалните медии заемат водещо място в стратегията на Ислямска държава. Чрез тях се прилагат разнообразни техники за набиране на бойци и разпространяване на пропаганда. Един от популярните инструменти е приложението Fajr al-Bashaer или Зората на добрите вести, което позволява изпращане на новини и актуална информация за активността на ИД в Сирия и Ирак. С негова помощ членовете на ИД могат да разпространяват информация, да публикуват позиции и да демонстрират способности пряко пред потребителите. Така се създава възможност много хора да получават информация от Ислямска държава и, евентуално, да се превърнат в нейни последователи.

Друга тактика, използвана от ИД, е да споделя снимки в Twitter на административни услуги в областите под неин контрол. Тези снимки трябва да демонстрират способността на организацията да управлява. Изследване в Twitter показва че съществуват над 30 000 акаунта, които споменават ИД в положителен план. Освен това има над 700 000 потребители, обсъждащи терористичната група в Мрежата[1]. Противо­действието срещу потребителските акаунти е много трудно, тъй като изтриването или блокирането на определен акаунт води до почти моменталното създаване на нови. Тези тенденции илюстрират ключовото значение на информационният елемент в стратегията на ИД.

Друга популярна техника е хаштагването (# hashtag - хаштагът обединява много постове, туитове или публикации по една тема – б.р.). ИД използва хаштагване, за да концентрира посланията си във фокус-групи и да приложи специфично адресиране към своите аудитории. В Twitter и Facebook може да се наблюдава такова хаштагване на информация, свързана с ИД. Така радикалната организация разпространява свое информационно съдържание в световен мащаб. Освен това се използват и популярни хаштагове като #worldcup2014, където се пускат заплахи с цел да се всее страх сред хората. Така например, след като президентът Обама одобри въздушни удари срещу ИД в Ирак, онлайн се появява хаштаг #MessageFromISIStoUS, съдържащ заплаха за отмъщение[2].

При важни събития, като превземането на Мосул например, в Тwitter се наблюдава рязък скок на посланията, свързани със случилото се. Така организацията се опитва да привлече внимание и да оповести своите мотиви за борба.  След като ИД превзе Мосул, съобщенията на организацията се насочиха предимно към Запада. Ислямска държава изпраща послания както на арабски, така и на английски, което показва, че се стреми към по-широка публика. Трябва да се отбележи, че „западните“ мюсюлмани са важна цел на социалната медийна пропаганда на ИД. Групата осигурява превод на повечето си медийни продукти на различни (западни) езици[3].

ИД успешно използва социалните медии, за да набира членове. Публичният характер на социалните медии е идеална основа, улесняваща достигането до целевите аудитории. Като цяло, поддръжниците и в социалните мрежи са млади хора между 16 и 35 години, представители на различни националности.

ИД все повече овладява социалните мрежи. Затова успешните действия срещу организацията неминуемо включват и активни мерки в интернет-пространството. Разбирането на новите измерения на информационната среда и важното значение на постигането на пропагандни цели чрез Интернет, е задължително условие за сполучливото противодействие срещу организацията.

Интернет списанията на ислямистите

Друг важен елемент на онлайн стратегията на Ислямска държава са списанието Dabiq и бюлетинът Islamic State Report. ИД започна публикуването на онлайн списания, следвайки примера на Ал-Кайда (списанията Inspire и Azan).  Бюлетинът на Ислямска държава и списание Dabiq предоставят трибуна както за комуникация, обучение и ко­ординация, така и за разпространение на пропаганда.

Основната част на списанията включва разнообразни статии, ин­тер­вюта, пропагандни материали и снимки. Статиите в тях от­разяват различни проблеми и спомагат за постигането на широк спектър от пропагандни цели. Част от тях представляват задълбочени анализи на политическата, военна и икономи­ческа ситуация, отразяващи гледната точка на авторите и основните лидери на Ислямска държава. Освен това, в списанията присъстват обръщения от водачите на организацията, а отделни статии са посветени на загинали бойци или на популяризиране на успешни военни сражения. Списанията се съсредоточават върху идеите за единство, търсене на истината, свещената война и общността. По емоционален начин се описва битката на организацията за възобновяването на златните години на Исляма. Целта е да се радикализират колкоте се може повече хора и да нарасне подкрепата за организацията. Набирането на кадри е сред най-важните цели, които постига Ислямска държава чрез използването на Интернет.

Основната цел

Основната цел на тези медийни продукти е да представят начина на живот в Ислямска държава и това, към което тя се стреми. Освен това списанията служат са представяне същността на борбата и справедливата ѝ кауза. Основните аудитории, към които са насочени посланията, са:

- общностите, подкрепящи терористичната организация;

- млади хора, призовани да се присъединят към борбата;

- потенциални симпатизиращи местни и чуждестранни общности;

- членове на Ислямска държава и други радикални групи;

- медиите;

- противниците на терористичната организация;

- световната общественост.

Привличането на вниманието на тези аудитории е в основата на интернет стратегията на Ислямска държава. Целта е да се разпространява страх сред вражеските аудитории и да се вдъхновяват близки до организацията общности.

За разлика от Ал Кайда, която се фокусира върху борбата с външния враг (най-вече САЩ) и създаването на терористични клетки на територията на врага, ИД първоначално се фокусира върху борбата с близки врагове. Основната цел е да се изгради фундамента на новата ислямска държава и да бъдат разгромени непосредствените противници, а едва след това да се обърне поглед към външния свят. Първоначална цел са централните правителства в Ирак и Сирия, след това общности в държави, които са непосредствени съседи, и, накрая, западните страни.

Общите изводи по отношение на интернет списанията (бюлетините) на Ислямска държава са няколко.

На първо място, графичното оформление и качествените характе­рис­тики на изданието са на много високо ниво. Лидерите на Ислямска държава гледат сериозно на интернет пространството като важна част от стратегията на организацията. Не бива да се подценяват големите усилия и уменията, които прилагат активистите на Ислямска държава за създаването, оформянето и разпространението на подобни медийни продукти.

На второ място, съдържанието на списанията е насочено към разнообразни аудитории – потенциалните симпатизанти, медиите, вражеските общности и др. Целта е на относително ниска цена организацията да може да постига силни пропагандни ефекти, възползвайки се от липсата на контрол в Мрежата и възможностите за пряко споделяне на информационно съдържание.

На трето място, основните цели, които авторите на списанията опитват да постигнат, са радикализиране, набиране на нови членове, разпространяване на страх и представяне на своята позиция директно пред широката общественост. Списанията са един от компонентите на интернет-стратегията на организацията. Внимателната им подготовка и периодичното разпространяване са доказателство, че чрез тях Ислямска държава се стреми да постига определени политически, пропагандни и оперативни цели.

Видеоклиповете

Друг важен елемент от медийната стратегия на ИД в Интернет са видеоклиповете. Тези информационни продукти се отличават с разнообразно съдържание, високо качество и в повечето случаи имат предварителен и внимателен замисъл. ИД разпространява различни видове видеоклипове, като всеки от тях спомага в различна степен за привличане на вниманието, разпространяване на страх, радикализация, набиране на хора и подкрепа. Тези видеоклипове могат да бъдат обособени в няколко групи.

Продуцентски клипове. За тях е характерно, че са сложни, качествени и имат най-висока стойност (както по отношение на характеристиките си, така и като влияние). Обикновено те включват широк спектър от материали и са обект на дълга подготовка, обра­ботка и продуцентска работа. В предишни периоди терористичните организации ограничаваха броят на тези клипове, тъй като изработването им изисква повече ресурси и допълнително време. В случая с Ислямска държава това не е така. Все по-често организацията създава и разпространява именно този тип видеоклипове. Сред най-актуалните примери за това е клипът „Пламъците на войната“ (The Flames Of War[4]) − пропаганден филм на Ислямска държава, създаден в модерен стил, пълен с ефекти, въздействащи образи и качествено аудио оформление.

Филмът се характеризира и с високи графични характеристики. Използвани са разнообразни мултимедийни ефекти: наслагване на образи, музика и религиозни текстове с цел по-емоционално въздействие. Те са придружени от „разказ“, обясняващ какви са целите на Ислямска държава, каква е каузата на организацията и кои са нейните врагове. Цитира се Коранът, коментират се политически и военни въпроси, свързани с битката, водена от Ислямска държава. Освен това филмът демонстрира смелостта и непоколебимостта на бойците на организацията, което цели да сплаши врага и да вдъхнови нови последователи, готови да се влеят в редовете й. Една от основните цели на филма е привличането на млади мюсюлмани от цял свят, които да се присъединят към редиците на Ислямска държава и да защитават нейната кауза. Авторите на Пламъците на войната се стремят да повлияят на по-младата аудитории, стимулирайки у нея жажда за мъст и война. Този филм е доказателство, че съвременните терористични организации не са „изостанали“ и „неуки“ фанатици, а са отлично подготвени, внимателно планиращи и изключително добре запознати с възможностите на съвременната информационна среда, т.е. хора, които знаят как да се възползват от нея. Ислямска държава е най-способната и добре развита в това отношение терористична организация.

Операционни видеоклипове. Те са кратки и отразяват осъществяване на атака или влизане в битка. В предишни периоди тези видеоклипове нямаха високо качество и продуцентска стой­ност в графичен или друг редакционен аспект. В случая с Ислямска държава това не е така. Организацията заснема бойни клипове с високи графични достойнства, като в някои случаи добавя и допълнителни ефекти като музика и текст. Поради достъпния и бърз начин за съз­даване, този тип видеоклипове се заснемат често. Освен това те оказват значимо влияние, тъй като представят реални кадри от водената борба или демон­стрират смелостта на бойците на Ислямска държава. Така те вдъхновяват и допринасят за увеличаване популярността на организацията сред младите мюсюлмани и тяхното радикализиране.

Заложнически  видеоклипове. От гледна точка на продуцентските аспекти и дължината на видеото, те се доближават до операционния вариант на клиповете. Основната им цел е да се създаде страх, като това се постига на относително ниска цена. В повечето случаи са внимателно организирани и получават широк отзвук в традиционните медии, тъй като притежават редица характеристики за висока новинарска стойност (драма, конфликт, емоции, актуалност, зрелищност и т.н.). Подобни видеоклипове се превръщат във важна част от пропагандната стратегия на Ислямска държава и са в основата на всяването на страх у противниците на организацията. Заснемането на екзекуциите на западни журналисти, на иракски и сирийски граждани изпращат послание, че Ислямска държава не признава ограничения в използването на насилие. Стратегията на ИД прославя насилието в създадените от нея видеоклипове и снимки, независимо дали става дума за насилие над християни или над местни мюсюлмани. Основната цел е да се привлече максимално широко внимание към каузата на организацията. За ИД всяко внимание е добро. Склонността на организацията към преднамерено подготвени сцени с насилие, тяхното заснемане и разпространение отразяват безмилостната природа на ИД и пренебрежението към репутацията, с която се ползва сред по-широката мюсюлманска общност. Подобни кадри представляват послания, характеризиращи се с жажда за мъст, непреклонност и желание да се демонстрира сила.

Този тип информационни материали, свързани с насилие, имат за цел привличане на внимание и всяване на страх. Заснема­нето на екзекуции демонстрира важното значение, което има разпространяването на информация и достигането ѝ до вражеската общност.  Чрез новите технологии Ислямска държава се стреми към увеличаване и удължаване влиянието на определени реални събития. Заснемането и директното разпространение на екзекуции или успешни операции увеличава ефекта от постигнатите резултати.

Освен това, качването в Интернет на информационното съдържание прави невъзможно пренебрегването или отричането на събитието. Новинарската стойност на подобни клипове е висока и е обект на интерес от традиционните медии, което е и основната цел на информационната стратегия на Ислямска държава. Така организацията осъществява натиск върху вражеските общности и правителствата им.

Изявления. Тези видеоклипове отразяват позицията на организацията, изразена най-вече от лидерите ѝ. Целта е да се поеме отговорност за конкретна атака, да се заплаши противника, да се изрази политическа позиция или да се наберат хора и ресурси. Характеризират се с висока продуцентска стойност, подготовка и предварително детайлно планиране на всички подробности за постигане на максимален ефект.

Тренировъчни видеоклипове. Те са предназначени за вътрешна употреба, но имат силна пропагандна стойност и ефекти върху „външните аудитории“. Тези клипове демонстрират  различни начини за подготовка на бойците. Те са особено ценни, защото спомагат за набирането на хора, показват тренировките и живота на „моджехидините“. Особено популярен е тренировъчният видеоклип на Ислямска държава от лагера и в Найнауа[5]. Той е внимателно подготвен, като в него се използват различни техники за привличане на внимание. Добавена е и въздействаща музика, а качеството на изображението е изключително високо. Основната цел е да се радикализират и привлекат нови членове към организацията. Демонстрира се готовността, подготвеността и уменията на добре екипираните бойци от Ислямска държава. Наред с това, в кадър са включени и големи групи от новопостъпващи бойци, очакващи да започнат бойната си подготовка.

Друг пример за тренировъчен видеоклип е „Надпревара към доброто“ (Race Towards Good), в който се показва средствата и методите, чрез които Ислямска държава подготвя своите бойци. В него има два елемента, които заслужават внимание. На първо място, освен възрастни бойци, клипът показва и подготовката на малки деца,  обучавани в медресета и военни лагери. Това е поредната демонстрация, че Ислямска държава не признава никакви съвременни норми на поведение и е готова да използва всички възможни средства за постигането на своите цели. В дългосрочен план, подготовката на млади хора за водене на джихад срещу „неверниците“ е изключително тревожна тенденция, тъй като тези деца изграждат ценностна система, базираща се на омраза, нетолерантност и насилие над другите.

На второ място, хората, които са заснети, говорят на руски език като през цялото време вървят комбинирани арабски и английски субтитри. Представянето на рускоезични активисти показва, че Ислямска държава разширява все повече своята подкрепа и много мюсюлмани от различни националности вече са част от нея. С други думи, проблемът с Ислямска държава обхваща доста по-широк кръг от националности.

За разлика от списанията, при видеоклиповете може да се постигне много по-силен ефект благодарение на мултимедийните възможности и непосред­ственото заснемане на терористичните действия. От друга страна, в списанията намират място по-широки и задълбочени анализи и представяне на позиции. Затова може да се каже, че различните информационни източници (в случая списания и видеоклипове) се допълват и служат на обща стратегия за постигане на определени пропагандни цели от Ислямска държава.

В обобщение, характеристиките на голяма част от видеоклиповете говорят за наличие на умения и знания за боравене със съвременните информационни технологии. Представените съдържания демонстрират, че Ислямска държава, нейните членове и симпа­ти­занти имат потенциала и уменията да се възползват и адаптират към новата информационна среда.

Като цяло, терористичните видеоклипове са обект на широко внимание и достигат до многобройни потребители в Интернет. В Мрежата има много места, където Ислямска държава качва и разпространява своите видеопослания. Това означава, че ефективността на тези информа­ци­онни източници е висока, а противодействието срещу тях е почти невъзможно. Важно е да се отбележи, че възможността за непосредствено коментиране и моментална обратна връзка е важна характеристика на Интернет, от която Ислямска държава извлича немалка полза. Много от симпатизантите на тази организа­ция изразя­ват откритата си подкрепа и влизат в дискусия с други потребители, което, на свой ред, води до радикализация или намиране на съмишленици.

Както изглежда, информационно-пропагандните операции на Ислямска държава  преследват две основни цели: да провокират страх сред нейните противници и да привлекат към каузата мюсюлмани от цял свят. Тези цели се постигат умело. В първия случай, най-ужасяващите клипове от обезглавявания на журналисти доведоха до реакция на Запада. В същото време все повече млади мюсюлмани припознават каузите и целите на Ислямска държава или, най-малкото, намират достатъчно причини да се присъединят към нея.

Заключение

Съвременните технологии позволяват на терористичните организации да се възползват от новите информационни средства за постигане на своите стратегии. Това става най-вече чрез адаптирането им към Интернет и разпространяване на информационно съдържание, директно и без ограничения, до значими аудитории. Условията, които създават информационните технологии, разкриват много повече възможности за реализацията на пропагандни цели по един ефективен начин.

Интернет заема все по-значимо място в стратегията на радикалните организации. Инструментите и техниките, използвани от Ислямска държава, са сложни и разнообразни. Погрешно е да се смята, че организацията е неспособна да използва новите технологии. Напротив, все по-видимо е сполучливото използване на информационната среда за постигането на разнообразни цели. Ето защо, дългосрочната стратегия и следенето на активността на организацията в Интернет се превръщат във все по-важен компонент на политиката за превенция.

Все по-често Ислямска държава ще се стреми да компенсира своите недостатъци във военно отношение като използва оптимално възможностите, които предоставя Интернет за пропаганда и психологическа война. Това засилва значението и ролята, която се отда­ва на внимателното подбиране на представяните образи за символичен или идеологически ефект. Чрез адаптиране към новите технологии Ислямска държава успява да постига значими резултати на ниска цена. В съвременните конфликти информацията е от изключително важно значение и стратезите на Ислямска държава са напълно наясно с това. Изграждането на образи и разпространението им ди­рек­­тно към определени целеви аудитории допринася за моделирането на информационно-конфликт­ната среда. Разпространението на определена гледна точка, послания и символи става все по-значима част от конфликта в Ирак и Сирия.

Линията, която Ислямска държава следва, е създаване на подходящ информационен материал, бързото му качване в Интернет, копиране на (част) от съдържанието от традиционните медии, генерирането на страх или възмущение в противниковото общество, което, от своя страна, упражнява натиск върху правителството си в дългосрочен план.

Така, с помощта на малко усилия и ресурси, Ислямска държава постига мулти­плициращ ефект, поставяйки противниците си в неудобната позиция да опровергават или да обясняват ситу­ацията, отразена в създаденото от ислямистите информационно съдържание. Това, от своя страна, води до редица отрицателни последици за противниците на Ислямска държава.

Използването на разнообразни средства и създаването на различни информационни материали демонстрира важното значение, което Ислямска държава отдава на информационната война. Ерозирането на имиджа на противника се превръща във важна задача за джихадистите в Ирак и Сирия. В средство за постигане на тази задача се превръща Интернет, който прави възможно постигането на дълготрайни ефекти и реализацията на основни цели на ИД (привличане на внимание, радикализация и др.) . Ислямска държава демонстрира способност да постигне т.нар. пълен контрол над медийното съдържание и отразяване и така организацията придобива много по-голямо влияние. Тя създава, редактира, моделира и директно разпространява своите информационни послания и по този начин постига радикализация, разпространение на мотиви и привличане на внимание.

Реакцията на видеоклиповете, снимките и интернет списанията, разпространявани от Ислямска държава, е доказателство за огромното въздействие на Интернет в моделирането и промяната на характеристиките на съвременното бойно поле. Все по-често противниците на Ислямска държава ще бъдат принудени да се съобразяват с новите и способности и да отделят подобаващо се внимание на информационния елемент както в нейната, така и в собствената си стратегия.

*Преподавател в УНСС

 


[1] http://techcrunch.com/2014/10/15/isis-tactics-illustrate-social-medias-new-place-in-modern-war/

[2] Melchior, J. K., ISIS Tactics Illustrate Social Media’s New Place In Modern War Posted Oct 15, 2014 достъпно към ноември 2014 на адрес:

http://techcrunch.com/2014/10/15/isis-tactics-illustrate-social-medias-new-place-in-modern-war/

[3] Пак там.

[4] Филмът може да бъде видя на адрес: http://leaksource.info/2014/09/21/flames-of-war-islamic-state-feature-length-propaganda-recruitment-film/ достъпен към ноември 2014.

[5] http://www.longwarjournal.org/archives/2014/10/islamic_state_releas.php

{backbutton}

Поръчай онлайн бр.3 2022

Поръчай онлайн бр.3 2022 на списание Геополитика