Според публикувания през ноември 2017 доклад на изключително влиятелния Атлантически съвет, озаглавен "Напред Балкани: новата стратегия на САЩ за региона" (1), „американската дипломация следва да положи допълнителни усилия за да подготви Атина и Скопие за бъдещ алианс (както помежду им, така и със САЩ). Освен това Съединените щати трябва да обединят усилията си с ЕС за да подкрепят и ускорят преговорите между Белград и Прищина и да съдействат за по-бързото им успешно приключване”.

Определящото влияние на процесите на глобална икономическа, политическа и културна унификация върху локалните общества не можеше да не провокира полярно различаващи се оценки както на самия феномен на глобализацията, така и на описващите го теоретични модели.

Основната линия, по която протича руското влияние към Европа, са доставките на енергоресурси. Санкциите на САЩ и ограничителните мерки на ЕС притежават потенциала да нарушат нормалното функциониране на руския нефтогазов комплекс и да ограничат възможностите на Москва да осъществи „втората вълна“ от действията по разработване на нефтените и газовите находища в страната.

Откакто свят светува се осъществява постоянен обмен на култури, които в някои пространства се консолидират за дълъг период от време. Съвременните процеси на глобализация водят до интензивни процеси на миграции, технологични нововъведения, революция в транспортните и комуникационни технологии. От своя страна, те предопределат културната дифузия.

Преди почти сто години, на 18 януари 1919, започва Парижката мирна конференция, която трябва официално да оформи посредством система от международни договори резултатите от Първата световна война, или с други думи да определени съдбата на загубилите в нея - Германия, Австро-Унгария, Османската империя и България.

Живеем в интересни времена, а сред доказателствата за това е, че дори и след като Западът съвсем открито и недвусмислено стартира поредната "студена война" срещу Русия, в Москва някои все още вярват и се надяват, че могат да намерят общ език с прословутите си "американски партньори", или пък, че "санкциите не могат да продължават вечно, тъй като дори и САЩ осъзнават, че те вредят на собствената им икономика".

Още статии ...