Калоян Методиев, Западните Балкани и България: политика, дипломация, сигурност, 199 с., издание на Българско геополитическо дружество и Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска, София, 2016

Терминът „система“ може да бъде дефиниран като множество (комплекс) от взаимодействащи си обекти и връзките между тях, които съставляват едно цяло, притежаващо граници, отделящи го от външната среда. Системите притежават структура, взаимосвързаност, определени модели или тенденции на поведение, функции и правила.

Бившият чешки премиер и президент Вацлав Клаус е роден през 1941 в Прага. Завършва икономика в Пражкия университет, след което специализира в Италия и САЩ. Работи в Института по икономика към Чехословашката академия на науките и Държавната банка. Професор по финанси в Пражкото висше училище по икономика.

Още статии ...