На своето заседание от 15 февруари 2017 Европейският парламент одобри Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз (Comprehensive economic and trade agreement - CETA).

Крайно време е да признаем, че Съединените щати вече загубиха своята война за Големия Близък Изток. Поне за мен това е съвършено очевидно и го казвам въз основа на собствения си боен опит в Ирак и Афганистан.

За да си изясним динамиката, проблемите и насоките в развитието на обединена Европа, следва първо да отговорим на въпроса: кой, кога и с каква цел създаде Европейския съюз и планираше създаването на т.нар. Севернооамерикански съюз (North American Union – NAU)?

Религиозните характеристики на съвременния свят се променят изключително бързо, което се дължи на първо място на сериозните различия в нивата на раждаемостта и броя на младите хора в сферите на влияние на най-големите световни религии, както и на факта, че все повече хора променят религията си.

Още статии ...