Целта на настоящата статия е да бъде показан международният контекст на Руската революция и да се прецени неговото влияние върху причините, хода и последиците от това събитие.

Регионът на Каспийско море притежава мащабни запаси от енергоносители, повечето от които се изнасят. Каспийският петрол традиционно се доставя на европейските пазари, както чрез руската система от тръбопроводи, така и през Турция.

Сериозно влияние върху международната сигурност напоследък оказва самият начин, по който се формира съвременната глобална политика и отражението на задълбочаващите се процеси на „хибридизация” върху нея.

След края на студената война САЩ активно се опитваха да прокарват тезата, че тяхната глобална хегемония няма реална алтернатива, както и, че останалият свят, бавно но сигурно се "американизира".

В момента процесът на глобализация, в неговата неолиберална версия, се намира в точка на бифуркация, т.е. преживява екзистенциална криза. Нестабилната ситуация и наличието на огромни дисбаланси в световната икономика налагат преосмисляне на резултатите и перспективите на глобалното развитие.

Преди малко повече от три години САЩ изтеглиха своите бойни съединения от Европа. През последните месеци обаче, те ги връщат обратно, осъществявайки редовната им ротация, под предлог, че трябва да "сдържат" евентуално нападение от страна на Русия.

На 19 януари 2018 държавният секретар по отбраната Джеймс Матис представи новата военна стратегия на САЩ, която представлява програма за действията на Пентагона през следващите няко

Още статии ...