04
Пет, Дек
10 New Articles

В течение на векове, Европа е основният играч на глобалната политическа сцена. Колонизирането на Африка, контролът върху търговските маршрути към Азия, както и завладяването на Америка, са интегрална част от историческия процес, през който преминават (западно)европейските държави.

На една от последните срещи между сръбския президент Александър Вучич и руския му колега Владимир Путин (между другого, двамата досега са се срещали около двайсет пъти, което е доста показателно за нивото на доверие между тях) , провела се в Сочи през декември 2019, Путин отбеляза, че: "Русия е готова да подкрепи евентуални компромисни решения на косовския проблем, ако те се подкрепят и от Белград, и от Прищина".

Списание Геополитика бр.2 2020

България

К.Петров, Р.Костoв, Инфраструктурен коридор №9 като фактор за подобряване на транспортната достъпност на България

Външните българи

С.Ташев, Албанските българи в балканската геополитика

Балканите

А.Тодоров, Отношенията с Москва в контекста на мултивекторната политика на Белград

Европа

Н.Петров, Обединена или разпадаща се Европа?

Дж.Бийби, Украинската политика на САЩ в плен илюзиите

Фокус: НАТО на 70

С.Николов, НАТО: когато бъдещето пари под старите обувки

С.Хайтов, Северноатлантическият алианс: от търсене на нова парадигма към екзистенциална криза

Светът

М.Хъдсън, Икономическите основи на конфронтацията между САЩ и Иран

Б.Димитров, Стратегическите цели на Делхи и възможната трансформация на индийската ядрена доктрина

Гледна точка

Й.Бремър, Светът след края на американския ред

Геостратегия

С.Венелинов, Стратегически профили: САЩ или "геополитиката на първо място"

Р.Годфри, Раждането на новата Евразия

С.Каменаров, Битката за Индо-Тихоокеанското пространство

Геоикономика

А.Хаджиев, "Литиевата геополитика" като фактор в сблъсъка между Вашингтон и Пекин

Основи на геополитиката

E.Задорожнюк, Славянският въпрос през погледа на Халфорд Макиндер

История и геополитика

Х.Генчев, Арда: працивилизацията на Европа

Идеи

Д.Димитров, Глобалната роля на локалната общност

Книги

М.Стоянова, Източната политика на Варшава: отвъд стереотипите

В.Вацев, За силата на риска в един несигурен свят

Интервю

Професор Стивън Коен за причините и възможностите за разрешаване на украинската криза

 

Никола Аврейски, Външна политика на Република България. Част І. Регионални измерения, 290 стр. Част ІІ. Европейски, трансатлантически и глобални измерения, 270 стр. София, Университетско издателство “За буквите – О писменехъ”, 2019.

От геополитическа гледна точка, на Балканите има две основни направления. Едното е по Балканския вертикал, свързващ долините на реките Морава и Вардар, разделящ полуострова на източна и западна част и определящ посоката на развитие на регионалната инфраструктура при доминация на страните, чийто външнополитически проект залага на контролирането на този участък.

Самир Саран е президент на един от най-влиятелните „мозъчни центрое” в Азия - Observer Research Foundation (ORF). Завършил е Технологичния институт в Манали, Индия и Лондонското училище по икономика и политически науки. Защитава докторската си дисертация в британския Институт за глобална устойчивост.

Стоян Мемцов, Въоръжената хуманитарна интервенция, 235 стр., "Макрос" Пловдив, 2019.

Монографичният труд на д-р Стоян Мемцов, макар и третиращ основно бавно променящата се международноправната теория, е жизнено актуален, доколкото е насочен към същностната и произтичаща от практиката проблематика на мира и правата на човека, които несъмнено са сред първите точки на постомодерния дневния ред на човечеството.

Още статии ...

Подкатегории