04
Пет, Дек
10 New Articles

Както е известно, наред с Балтийския регион, зоната на Черно море е сред най-вероятните точки на потенциален сблъсък между НАТО и Русия. Тук Москва има сериозни неразрешени проблеми с Грузия и Украйна, които продължават да настояват да бъдат приети в НАТО, въпреки, че шансовете им са нищожни. Независимо от това обаче, САЩ все още не са в състояние да формират единна и достатъчно мощна антируска коалиция в региона.

Както изглежда, в рамките на новата американската стратегия за разширяване възможностите на НАТО на Балканите, Вашингтон отрежда ключова роля на нашата южна съседка Гърция. Сред доказателствата за това са и озвучените от посланика на САЩ в Атина Джефри Пайет през септември 2019 намерения на страната му да участва в приватизацията на стратегически важното гръцко беломорско пристанище Александруполис.

В смисъла на изградените териториални звена, административно-териториалното устройство е сред основните елементи на държавната структура. Държавата се идентифицира с територията, а чрез териториалното деление, тя предоставя на гражданите възможност да изпълняват своите публични права и задължения – там, където те са заселени. Организацията на гражданите по местоживеене е обща за всички държави. Чрез административно-териториалното устройство се създава система за удовлетворяване на интересите и потребностите на населението на местно ниво – в града, общината, окръга и областта, които то обитава.

Polityka Wschodnia Polski - Między Fatalizmem geopolitycznym a klatwa niemocy. Redakcja naukowa Stanisław Bieleń, 442 str., ASPRA, 2019

През ноември 2019 във Варшава се проведе официалната презентация на сборника "Полската източна политика: между гeополитическия фатализъм и проклятието на слабостта". Негов съставител е известният полски политолог и експерт в сферата на международните отношения професор Станислав Биелен, а сред авторите са редица негови сътрудници от Катедрата за източни изследвания на Варшавския университет.

През цялата 2019 западната част на Балканите беше зона на засилен интерес и геополитически сблъсък между водещите играчи в световната политика. Очертава се тенденция, започнала още през пролетта на 2014, но която  набира скорост и пълнота пет години по-късно и би могла да има трайни последици за политическата ситуация в региона. Процесът придобива плътност през нарастващите ангажименти на Русия, Китай и Турция, през опитите на Франция да заеме водещото място в политиката на ЕС и през амбицията на САЩ да изместят всички гореизброени играчи и да се утвърдят като доминиращ фактор в Западните Балкани. Налице са следните видими тенденции.

Списание Геополитика бр.1 2020

България

Д.Димитров, Концепция за ново административно-териториално устройство на България

Балканите

Б.Банчев, Завръщането на големите сили на Балканите

С.Григоров, Гърция във фокуса на вниманието на Вашингтон, Пекин и Москва

Н.Стефанов, Черно море и Балканите в контекста на противопоставянето между НАТО и Русия

Европа

Н.Петров, Имигрантският проблем, "новите десни" и неоимперските амбиции на Берлин

Б.Борисов, „Мултивекторната геополитика” на Беларус: отвъд илюзиите

Светът

И.Куса, Квазирелигиозната война в Йемен

Гледна точка

В.Целнер, Необходимостта от нов подход към контрола на конвенционалните въоръжения

Т.Греъм, Защо Западът следва да възприеме по-прагматично отношение към Русия

Геостратегия

Б.Димитров, Военните измерения на оста Пекин-Москва

Геоикономика

В.Кондратиев, Глобалните последици от деиндустриализацията на САЩ

Т.Кънчовски, Отражения на Еврозоната върху новоприетите държави и кандидатите за членство

К.Барски, А.Салицки, Н.Семьонова, (Не)възможната победа на Тръмп в търговската война с Китай

История и геополитика

Д.Николова: Ремилитаризацията на Япония: еволюция на дебатите относно чл.9 на конституцията

Основи на геополитиката

Е.Казаков, Геополитически модели, стратегии и идентичности

Идеи

Четвъртата индустриална революция: между надеждата и трагедията

Книги

Б.Хаджиев, Практическите измерения на теориите за международните отношения

Интервю

Д-р Паскал Бонифас за френската външна политика и „обръщането на Изток”

 

 

 

Eвразия притежава най-големите богатства, ресурси и население на планетата, но от друга страна характерна за суперконтинента е все още слабата му икономическа свързаност. Сегашното китайско-руско партньорство обаче, може да позволи на Пекин и Москва да решат този проблем и да постигнат изключително високо геополитическо ниво на влияние, създавайки алтернативен на западноцентричния модел.

Още статии ...

Подкатегории