Българското ротационно председателство на Европейския съвет през 2018 е най-сериозното предизвикателство пред външната политика на София след влизането ни в общността преди десет години.

Политическите, икономически, технологични, социални, демографски и т.н. оценки (както в количествен, така и в качествен аспект) за състоянието българската държава в началото на ХХI век и след 27 години демократични промени и вече над десетгодишно членство в евроатлантическите структури (ЕС и НАТО) са единодушни и безапелационни.

Организираната престъпност е по-всепроникваща, хетерогенна и свързана с медиите и в същото време по-малко романтична и „италианска”, отколкото предполагат общоприетите представи, независимо, че всеки или почти всеки знае нещо за нея и има мнение по въпроса.

Още статии ...