16
Сря, Юни
4 New Articles

Още през първите дни на пребиваването си в Белия дом новият президент на САЩ Доналд Тръмп подписа толкова много укази и направи толкова много агресивни изявления, че буквално смая света.

В момента, основната дилема пред американските (и не само, разбира се) икономически анализатори е, доколко реални са намеренията на новия президент на Съединените щати Доналд Тръмп за увеличаване на вътрешния икономически потенциал на САЩ, както и кои групи от елита са склонни да подкрепят т.нар. "Тръмпономика".

На своето заседание от 15 февруари 2017 Европейският парламент одобри Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз (Comprehensive economic and trade agreement - CETA).

Феноменът „аутсорсинг“, т.е. износът на производства и дейности извън дадена икономика, и ползването и само като пазар, вече добива гигантски размери и се превръща в основен символ на глобализацията. Дали обаче това е полезно, или отвъд краткосрочните ползи с намаляването на потребителските цени, развитите страни всъщност вървят към ръба на пропастта?

За да си изясним динамиката, проблемите и насоките в развитието на обединена Европа, следва първо да отговорим на въпроса: кой, кога и с каква цел създаде Европейския съюз и планираше създаването на т.нар. Севернооамерикански съюз (North American Union – NAU)?

Още статии ...

Поръчай онлайн бр.3 2021