20
Вт, Окт
5 New Articles

Резултатът от референдума във Великобритания остро постави пред ЕС въпроса за бъдещето на европейския проект. Т.нар. Brexit показа, че въпреки показното си единство 28-членият Съюз не разполага с дългосрочна визия за общо стратегическо развитие.

Калоян Методиев, Западните Балкани и България: политика, дипломация, сигурност, 199 с., издание на Българско геополитическо дружество и Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска, София, 2016

Терминът „система“ може да бъде дефиниран като множество (комплекс) от взаимодействащи си обекти и връзките между тях, които съставляват едно цяло, притежаващо граници, отделящи го от външната среда. Системите притежават структура, взаимосвързаност, определени модели или тенденции на поведение, функции и правила.

Поръчай онлайн бр.5 2020

списание Геополитика бр.5 2020 - Поръчай онлайн