22
Вт, Сеп
21 New Articles

В края на миналата 2016 Кралският институт за международни отношения, по-известен като Чатъм Хаус, публикува поредното си изследване, посветено на обвързаността между проблемите на ядреното въоръжаване и редица други въпроси на многостранното международно сътрудничество (1).

Независимо, дали времената са добри или лоши за Америка и без оглед на случващото се по света, има нещо в САЩ, което винаги изглежда неизменно: бюджетът на Пентагона никога не намалява.

Понятието “Запад”, като представа за eдин обособен културнополитически свят, се заражда още през Древността в Азия. Векове наред китайците например разбират под “Запад” Индия, а японците – Китай.

Калоян Методиев, Западните Балкани и България: политика, дипломация, сигурност, 199 с., издание на Българско геополитическо дружество и Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска, София, 2016

През последните години в дискусиите за тенденциите в икономиките на развитите западни държави доминираше темата за изнасянето на индустриалното производство в чужбина – т.е. за офшоринга и аутсорсинга на производствената дейност. Вместо развитието на индустриалната обработваща индустрия се появиха т.нар. глобални вериги на стойността и търсенето на глобален растеж.

Резултатът от референдума във Великобритания остро постави пред ЕС въпроса за бъдещето на европейския проект. Т.нар. Brexit показа, че въпреки показното си единство 28-членият Съюз не разполага с дългосрочна визия за общо стратегическо развитие.

Терминът „система“ може да бъде дефиниран като множество (комплекс) от взаимодействащи си обекти и връзките между тях, които съставляват едно цяло, притежаващо граници, отделящи го от външната среда. Системите притежават структура, взаимосвързаност, определени модели или тенденции на поведение, функции и правила.

Още статии ...

Поръчай онлайн бр.3 2020