17
Пет, Сеп
19 Нови статии

Проекти и инициативи на криптоевгениката

Актуално
Typography

Общоизвестен факт е, че корените на евгениката идват от САЩ още в началото на миналия век. Поради политиката на нацизма, след краха на Третия Райх евгениката загуби много от позициите които беше завоювала предимно на Запад. Променените условия заставиха британските и американските евгенисти да преосмислят класическите евгенични постановки. За по-малко от две десетилетия евгениката навлезе в нов етап на развитие, който обикновено се обозначава като криптоевгеника или „прикрита евгеника”. Това се оказа печеливш ход, закрепил позициите на евгениката в атлантическия регион и позволил по-нататъшното и развитие без промяна на нейните основни принципи.

За британските и американските евгенисти, ключовата фигура в развитието на евгениката в нейния прикрит „крипто” вариант е генерал-майор Фредерик Осборн. Американското философско общество (American Philosophical Society) го почита като изтъкната фигура в евгеничните изследвания на следвоенния период. Осборн съветва бъдещата евгеника да се прилага върху индивидите без те да осъзнават, че продължават евгеничната програма, смятайки идеята за собствена. Според него, хората следва да бъдат мотивирани от „система на доброволен несъзнателен подбор“, като се прокарва идеята за  „желаните“ деца.

Друг известен деятел на криптоевгениката е д-р Карлос Патън Блекър. В качеството си на почетен секретар на Обществото по евгеника (Eugenics Society), през 1957 той разпространява визията си за развитието на евгениката, озаглавена „Бъдещето на Евгеничното общество“ (The Eugenics Society’s Future). В този материал, а и по-късно, д-р Блекър препоръчва следните три възможни политики относно за бъдещите действия на Обществото по евгеника:

- да преследва целите си с по-малко очевидни средства, тоест чрез криптоевгеника, което очевидно се оказва успешно;

- да се съсредоточи върху евгеничните аспекти на настоящите проблеми и да инициира кампания за контрол на имиграцията и за намаляване на общото население на Великобритания;

- да промени своето устройство и да се ориентира към намаляващ брой членове и концентриране на значителни ресурси, трансформирайки се в тръст, съвет или фондация, която ще може да направи дейността на Обществото по-мащабна и по-ефективна.

Десетилетие по-късно (през 1968), в книгата „Бъдещето на човешката наследственост: въведение в евгениката в съвременното общество” (The Future of Human Heredity:An Introduction to Eugenics in Modern Society), Осборн пише…„Мерките за подобряване на наследствената база на интелигентност и характер могат да бъдат ефективни на доброволна основа, без да се предизвика у индивида съзнателна загриженост за резултатите от евгениката. Добре е, че това е така. Евгеничните цели най-вероятно ще бъдат постигнати под име, различно от евгеника".[1]

Под ръководството на Осборн имената на обществата по евгеника периодично започват да се променят. През 1970 например, създаденото от него списание Eugenics Quarterly променя името си на Социална биология (Social Biology). Американското евгенично общество (American Eugenics Society - AES) през 1973 приема името „Общество за изследване на социалната биология” (Society for the Study of Social Biology). В съобщението по този повод се посочва, че промяната на името не означава каквато и да било промяна в неговите интереси или политики. Според самия Осборн: „Името беше променено, защото стана ясно, че промените от евгеничен характер ще бъдат направени по причини, различни от евгениката и, че поставянето на евгеничен етикет върху тях по-често ще пречи, отколкото ще помогне за приемането им от обществото. Контролът на раждаемостта и абортите се оказват голям евгенен напредък на нашето време. Но, ако те бяха наложени по евгенични причини, това би забавило или спряло приемането им."

По-късно Обществото за изследване на социалната биология отново променя името си на „Общество за биодемография и социална биология” (Society for Biodemography and Social Biology). То си поставя за цел да „обсъжда напредъка и разпространението на знания за биологичните и социокултурните сили, които влияят на структурата и състава на човешките популации[2]. Осборн поема и ръководството на Съвета за население (Population Council), който Джон Д. Рокфелер III създава през 1953. Дейността на съвета се съсредоточава върху заплахата за „бялото” население от разрастване на хората с друг цвят на кожата. Междувременно, Евгеничното общество премества офисите си в централата на Съвета за население и двете групи на практика се сливат.[3]

Австралийската писателка Жермен Гриър изяснява трансформацията от откритата евгеника към нейната криптоформа за „планиране на населението”. Тя обръща внимание на основните действащи лица, които и в двата случая са едни и същи и отбелязва „…..Сега изглежда странно, че редица видни фигури в евгеничното движение, са били в състояние безболезнено да се преориентират към контрола населението на най-високо ниво, като става  дума за едни и същи играчи: Форд, Мелън, Дюпон, Стандарт Ойл, Рокфелер,  Шел. Можем също да предположим, че хора като Кингсли Дейвис, Франк У. Нотънстийн, Си Си Литъл, Едуард Елсуърт Рос, Фредерик Осборн, Филип М. Хаузер, Алън Гутмахер и Шелдън Сегал бяха възнаградени за предишни услуги". Тези основни играчи прокарват стратегията на криптоевгениката по няколко тактически направления:

 • Расистките тенденции се прикриват зад приемливи постановки. За тази цел често се използва терминът "генна честота" (gene frequency), който е легитимен в генетиката. "Селекцията" на Йозеф Менгеле в Аушвиц пък става "избор" и дори получава подкрепата на Американския еврейски съюз (American Hebrew Union). За прокарване идеите на криптоевгениката започват да се използват и нови направления в науката като биоетиката и др.
 • Използват се неясноти и „вратички” в действащите закони и евгениката се прокарва като нормална медицинска процедура. С тази роля успешно се справят евгенисти като юристът Гленвил Уйлямс от Кеймбридж и юристката е експерт в сферата на човешките права Хариет Пилпъл. Благодарение на хора като тях се създават условия лекари-евгенисти, като Дюгалд Беърд, Ленърд Артър, Алън Гутмахър и други да прокарват евгеничната дейност като нормална медицинска процедура, осъществявана по желание на пациента.
 • Използват се възможностите и техниките на съвременната реклама за обединяване на подкрепата и мотивиране на хората, заобикаляйки обективното съждение, и обработвайки съзнанието им. Рекламните кампании се насочват към убеждаване на жените и мъжете да приемат стероиди, включително причиняващи рак.
 • Засилва се въздействието, чрез официални международни и национални организации като СЗО, ЮНЕСКО, Международната федерация за планирано родителство и др.
 • Енергията се за унищожаване или неутрализиране на опозицията в лицето на християнската църква и християнските ценности. Псевдо "католици" като Даниел Калахан от Американското общество по евгеника, правят всичко възможно за да попречат на Църквата да се противопостави ефективно на налагането на „евгенен морал”.

Събитията показват, че формулираните от Фредерик Осборн и Карлос Патън Блекър стратегическите постановки за развитие на криптоевгениката успешно се реализират. През втората половина на ХХ век Американското общество по евгеника (AES) започва да изследва различни направления на социологията, психологията, антропологията, биологията и генетиката, насочвайки ги към изясняване проблемите на населението.

За тази цел в САЩ е формулиран нормативен светоглед за контрол на населението, прокарван от политики на организации, чиято идеология и финансиране се ръководят от евгенисти. В политиката за контрол на населението на първо място трябва да поставим организациите на първоначалните идеолози и покровители на движението за евгеника. Такива са Федерацията за планирано родителство на Америка (Planned Parenthood Federation of America - PPFA), Международна федерация за планирано родителство (International Planned Parenthood Federation - IPPF), Съветът за населението, Фондът на ООН за дейности по населението (UNFPA) и техните покровители - Фондация Рокфелер, Фондация Форд, изпълнителната директорка на Collaborate for Gender + Reproductive Equity Маргарет Хемпъл, дългогодишната президентка на Фондация Рокфелер Джудит Роден и Американската агенция за международно развитие  (USAID).

Сравнително нов играч в рамките на тази елитна група е Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” (Bill & Melinda Gates Foundation - BMGF). Нейната изключително активна дейност в последните години изисква да се спра по-подробно на семейство Гейтс и връзките му с криптоевгениката.

Семейство Гейтс и съвременната криптоевгеника.

С активната подкрепа на световните медии, днес мнозина възприемат Бил Гейтс като филантроп и човек с амбиции да промени света, подобрявайки здравето на хората чрез разработване на нови ваксини и технологични иновации. Ако се проследи животът на фамилия Гейтс обаче, става ясно, че тя има вековна връзка с различни форми на евгениката, й нейни представители са сред основните идеолози в развитието на съвременните тенденции в криптоевгениката.

Бащата на Бил - Уилям Хенри Гейтс ІІ, е виден банкер и адвокат в Preston Gates & Ellis LLP, известна още като Preston Gates. През 2007 Preston Gates се слива с Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham, създавайки адвокатската кантора K&L Gates LLP. Гейтс-старши ръководи и много адвокатски асоциации и организационни съвети и създава Технологичния алианс (Technology Alliance) - държавна организация във Вашингтон в която членуват лидери на високотехнологични бизнеси и изследователски институции. Технологичният алианс дава регионален тласък за разширяване на работните места в областта на технологиите през целия ХХ век.

Още в началото на миналия век Уилям Х. Гейтс се изявява като видна личност в американското движение по евгеника. Той е член на борда  на „Планирано родителство” (Planned Parenthood  - PP) на Маргарет Сангър още в първите години от съществуването на организацията. Тя създадена от Американското общество по евгеника (AES) и впоследствие става една от най-големите в САЩ. Нейни съоснователи са US. Rockefeller-Bayar Co., BASF и нефтохимичния и фармацевтичен консорциум Hoechst.

„Планирано родителство” е създадено за практическа реализация на различни схеми за контрол на популацията. Дружеството се обявява в полза на „свободния избор”, но в действителност представлява зле прикрита евгенична организация. То функионира въз основа на евгеничните закони за съхраняване на човечеството чрез премахване на възможността „некачествените” да се възпроизвеждат. Докладът на групата за 2014 „В защита на абортите и против семейството” признава за наличието на 2,5 млн. пациенти, над 4 млн. клинични изследвания и 324 хиляди аборта..[4]

През целия си живот Уилям Хенри Гейтс ІІ следва концепциите на „Планирано родителство” и впоследствие ги включва в плана за стартиране на нов етап в развитието на евгеничната идея посредством филантропски дейности, каквито синът му активно развива понастоящем. През 1994 Гейтс старши продължава да популяризира евгениката и създава Фондация „Уилям Х. Гейтс”. По късно тази фондация се слива с фондацията за обучение на Гейтс и през 2000-та приема името Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” (BMGF) със седалище в Сиатъл (щат Вашингтон), като става най-голямата частна фондация в света[5]. Уилям Хенри Гейтс ІІ почина на 14 септември 2020.

Майката на Бил - Мери Максуел Гейтс, навремето е известна бизнес дама в Сиатъл. Баща й Джеймс Уилард Максуел е вицепрезидент на Тихоокеанската национална банка, която по-късно става Първа междудържавна банка на Вашингтон, а Мери Гейтс e първата жена член на нейния Директорски борд. През 1980 тя влиза в борда на директорите на националния „Обединен път". По време на мандата си в Изпълнителния комитет Мери Гейтс говори с члена на комисията и председател на IBM Джон Опел за компанията на сина си Майкрософт. Впоследствие IBM наема Майкрософт да разработи операционна система за „IBM Personal Computer“ (IBM PC). Ню Йорк Таймс отбелязва този факт в некролога за кончината на Мри Гейтс.

Съпругата на Бил Мелинда е отгледана като католичка. През целия си живот тя се движи в католически кръг, включително и в сестринския колеж на йезуитите в Урсулинската академия в Далас (Dallas Urseline Academy). Самиян Бил, който преди се е смятал за агностик, днес твърди: „Според мен, моралните системи на религията, според мен, са супер важни. Възпитахме децата си по религиозен начин; те влязоха в католическата църква, част от която а и Мелинда, а и аз. Имах голям късмет и затова дължа да се опитам да намаля неравенството в света. И това е вид религиозна вяра. Искам да кажа, това е поне морална вяра.”

Това донякъде обяснява защо фондацията на Бил и Мелинда Гейтс изразходва 19 милиона долара за разширяването на мрежата от йезуитски гимназии, както и, защо избира д-р Кристофър Елиас, завършил Йезуитския университет Крейтън (Jesuit Creighton University), за ръководител на програмата за глобално развитие на BMGF.

В интервю за Бил Майерс от PBS през 2003 Бил Гейтс потвърждава дълбоките връзки на баща му с евгениката и подчертава, че се гордее с това. Той признава и, че семейството му отдавна участва в усилията за разрешаване на репродуктивните проблеми,позовайки се на убеждението, че населението на света трябва да се контролира чрез репродуктивни ограничения.

Официалната версия за създаване на Фондация Бил и Мелинда Гейтс (BMGF) е предложението на Бил до Гейтс-старши да се направи нещо против ужасяващата бедност в света. Някои обаче посочват друга причина - да се подобри пострадалия имидж на Бил заради антитръстовия процес на Майкрософт в края на 90-те. Както е известно, Майкрософт е обвинена за създаване на монопол, предоставяйки на браузъра си безплатен софтуер, което води до срив на конкурентния Netscape. Тогава пледоарията на Бил Гейтс пред съда се възприема като крайно неубедителна.

Именно след тези събития Бил започва своите масови благотворителни дарения. Преди началото на процеса и до присъдата той дава 20,3 милиарда за BMGF. Така Гейтс младши използва даренията за да си „възвърне“ имиджа на филантроп. През юли 2008 той подаде оставка като главен софтуерен архитект в Microsoft, за да се съсредоточи единствено върху работата на фондацията. До 2012 Бил Гейтс продава приблизително 22 милиарда долара в акции на Майкрософт, но за BMGF отиват само 3,7 млрд. долара, което е под 20%. Останалите пари очевидно са изразходвани за финансиране на различни организации и проекти. 

BMGF се контролира от нейните трима попечители – Бил, Мелинда и инвеститорът Уорън Бъфет, който през 2006, със залог от 30 милиарда паунда, се присъединява към фондацията като попечител. Така се създава най-големият в света частен фонд с 60 млрд. долара, освободени от данъци.

Бил и Мелинда Гейтс определят и одобряват стратегиите за развитие. На Бил е определена защитата, а на Мелинда резултатите от дейността върху контрола на населението и подкрепата за повишеното използване на контрацепцията. Задачата на Уорън Бъфет пък е оформяне на визията и разработване на стратегии за справяне с някои от най-предизвикателните неравенства в света. Други ключови служители във фондацията са съпредседателят Уилям Гейтс-старши и главният изпълнителен директор Сюзън Дезмонд-Хелман[6]

Семейство Гейтс отрича, че дейността на фондацията им е модифициран малтусиански подход за развитие на криптоевгениката, но инициативите на фондацията открито са насочени към дискретно намаляване на популацията в световен мащаб. В тази насока BMGF фокусира дейността си в много сфери, създадоли нови форми на технологични начинания в криптоевгениката. На практика, Фондацията продължава наследството на семейство Гейтс, опитвайки да доминира и контролира световните системи в областта на технологиите, медицината и дори в селското стопанство.

Бил и Мелинда Гейтс са членове на тайна елитна клика, наричаща себе си „Добрият клуб“ (Good Club), основан на 5 май 2009. На тази дата, в дома на сър Пол Нурс, президент на Университета Рокфелер, се провежда тайна среща, чиито домакин е Дейвид Рокфелер. Писмото-покана е подписано от Бил Гейтс, Рокфелер и Уорън Бъфет, които взимат решение да се наректа „Добрият клуб“. На срещата присъстват милиардерите Тед Търнър, Ели Брод, Майкъл Блумбърг, бившият ръководител на Съвета по външни отношения (Council on Foreign Relations - CFR) Питър Г. Питърсън, бившият главен изпълнителен директор на BMGF Пати Стоунсифър и Джон Моргридж от Cisco Systems. Общото богатство на тази група се оценява на над 125 млрд. долара.[7]

„Добрият клуб” е съставен от милиардери евгенисти, подкрепящи движението за намаляване на населението чрез методите и средствата на криптоевгениката. Както съобщава London Times, срещата на „тайния клуб на милиардерите“ е фокусирана около това „как може да се използва тяхното богатство, за да се забави растежът на световното население“. Централната тема е поставена от Бил Гейтс – „Възможности за по-ефективно действия в общата програма за контрол на раждаемостта и намаляване на глобалното население”. С консенсус е подкрепена стратегия „при която растежът на населението ще бъде разглеждан като потенциално катастрофална екологична, социална и индустриална заплаха.” [8]

В интервю за списание Audubon от 1996 Тед Търнър заявява, че  би било „идеално” числеността на населението на Земята да се намали с 95%у до 225-300 милиона души. По-късно (през 2008), в интервю за Университета Темпъл, Търнър се коригира като се спира на 70% намаление на населението, заявявайки, че „…имаме твърде много хора. Затова имаме и глобално затопляне. Трябват ни по-малко хора, използващи по-малко имущество”.

С политиката си „Добрият клуб” подкрепя глобалната здравна инициатива на администрацията на Обама, която действа за постепенно овластяване на СЗО, Фонда на ООН за населението (UNFPA) и други агенции и програми на Световната организация. Политиката на криптоевгеника на Гейтс се споделя и от членовете на Билдербергската група. В публичните си изказвания мнозина от тях пропагандират драконовски политики за контрол на населението.

Днес BMGF е най-голямата частна фондация в света с активи от над 50 милиарда долара и след правителството на САЩ е вторият най-голям донор на СЗО. Предвид рестриктивната политика на бившия президент Тръмп към СЗО можем да допуснем че BMGF е излязла на първо място в тази си дейност. Чрез своята фондация семейство Гейтс е в състояние да избягва данъци, поддържайки контрола върху активите. Фондацията използва този контрол за влияние върху частната и публичната политика по отношение на лекарства, ваксини, ГМО, репродуктивен контрол, манипулация на времето, глобално затопляне и много други направления, под предлог че помага за решаване на световните предизвикателства и спасяването на света.

През 2013 Фондация Клинтън установява партньорски отношения с BMGF. Инициативата е на Хилари Клинтън, която използва партньорството за да обработва и изследва резултатите от Четвъртата Световна конференция на ООН за жените в Пекин през 1995. В статия от 2015 в Natural News се посочва, че BMGF е дарила поне 26 милиона долара на Фондация Клинтън. Това дарение се свързва с предполагаемо пране на пари на семейство Клинтън, под формата на „плащане за игра“. По  този начин, когато Хилари е държавен секретар, семейство Клинтън получава големи суми от чуждестранни правителства и многонационални корпорации.

По време на управлението си президентът Доналд Тръмп отмени политиката на Обама средства на данъкоплатците да се използват за плащане на частни субекти (фондации и НПО) за процедури за аборти в чужбина. Бил Гейтс разкритикува решение на Тръмп, което, според него, обезсилва международните усоилия за аборти чрез „Планирано родителство” и други подобни групи.

Криптоевгениката в здравната политика

В последните десетилетия едно от основните направления в дейността на BMGF е производството на ваксини и политиката по тяхното прилагане. Бил Гейтс лично участва активно в разработването на нови ваксини и „прогнозирането” на международните здравни проблеми, включително епидемии и пандемии. В това отношение той все по-осезаемо действа извън рамките на националния контрол и отчетност, влагайки големи инвестиции в опити и технологии за бързо и по-евтино производство на ваксини.

Освен в производството, в продължение на години Бил Гейтс участва в контрола на качеството и клиничната оценка на произведените с неговите финанси ваксини. Това му дава възможност лично да „съветва” с помощта на различни програми тяхното разработване и да финансира изследвания в нови иновационни сфери при различни болести. Той инвестира и в множество програми за образование за да гарантира, че „знанията за ваксините се създават, споделят и запазват%.

През 2000 BMGF и група партньори основаха „Глобалния алианс за ваксини и имунизация” (Global Alliance for Vaccines and Immunisation - GAVI), известен днес и като Алианс за ваксини (Vaccine Alliance). Целта на GAVI е да се улесни достъпът на бедните страни до имунизации и да се ваксинира всяко новородено дете в развиващия се свят. Съветът на Алианса включва представители на т.нар. „Голяма фармация” (Big Pharma).[9] В борда му има представител на всяка фармацевтична индустрия от богатите и развиващите се страни.

Партньори на GAVI са Програмата за ваксиниране на деца Бил и Мелинда Гейтс (Bill And Melinda Gates Child Vaccination Program), Международната федерация на фармацевтичните производители и асоциации (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations - IFPMA), Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ), Фондация Рокфелер, Световната банка, СЗО, компаниите от ваксинната индустрия, научноизследователски и технически агенции, правителства на развиващите се страни, частни филантропи и донори. СЗО е най-големият купувач на ваксини в света, но вноските на страните членки често не достигат за количеството ваксини, които те искат да закупят и използват. Чрез дарения, BMGF помага на GAVI да компенсира разликата. Може да се очаква, че след решението на Доналд Тръмп драстично да намали вноските на САЩ в СЗО, дейността на Световната организация в решаваща степен се оказва зависима от финансирането на Бил Гейтс и неговата фондация. Към март 2019 даренията на BMGF за GAVI възлизат на 1,56 милиарда долара, като Фондацията продължава да съветва групата по ключови бизнес решения.

На конференцията на американската медийна организация TED през 2010 Бил Гейтс говори за необходимостта от стратегии, които биха могли да помогнат за намаляване на глобалното население. Като такава стратегия той спомена и политиката за ваксиниране. В презентациятя си Гейтс представи формула за проследяване на емисиите на въглероден двуокис по следния формула: общият обем на въглеродният двуокис (CO2) е равен на броя на хората, умножен по енергията за услуги на всеки и по CO2 на енергийна единица. Според тези елементарни математически разсъждения, за да се овладее емисията на въглеродния двуокис една от посочените величини следва да се сведе до нула. Величината, която трябва да бъде намалена, е онази, от която зависят другите и тя е броят на хората. За да се намали броят на хората Гейтс предложи използването на ваксини, отбелязвайки, че: „Светът днес има 6,8 милиарда души ... и върви към 9 милиарда. Сега, ако свършим наистина голяма работа с новите ваксини, здравеопазването и репродуктивните здравни услуги, бихме могли да я намалим с може би 10 или 15 процента."[10],[11]

През 2012 в Лондон беше отбелязана 100-та годишнината от провеждането на първия международен конгрес по евгеника. В организацията на събитието взеха участие Министерството на международното развитие на Обединеното кралство, организациите „Планирано родителство”, „Мари Стоупс Интернешънъл”, Фондът на ООН за населението и Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. В срещата участваха и някои от най-големите имена в „клуба на милиардерите“, включително Дейвид Рокфелер, Тед Търнър, Опра Уинфри, Уорън Бъфет, Джордж Сорос и Майкъл Блумбърг.

На този форум Гейтс заяви, че няма да е трудно да се следят ваксините, които децата са получили и кога им предстои да приемат други. Той предложи технологията на мобилните телефони да се използва за регистриране на всяко раждане по целия свят и проследяване, дали децата са ваксинирани: "Ако можете да регистрирате всяко раждане по мобилния телефон, да вземете пръстови отпечатъци и да открието местоположението, тогава можете да вземете системите там, където обикаляте, и да се уверите, че имунизациите се случват".[12]

Относително нова идея на Фондация Бил и Мелинда Гейтс за масово ваксиниране на населението е проектът „Коалицията за подготвяне на иновации при епидемия” (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - CEPI). Идеята за създаването на CEPI беше оповестена от Бил Гейтс на Световния икономически форум в Давос през 2017, с цел „да се изпреварят бъдещите епидемии”. Според него, инициативата за създаване на фонда възниква след епидемията от Ебола през 2014 и 2015 и вируса Зика, демонстрирали, че светът не готов навреме да предотврати бъдещи глобални пандемии.

СЕРІ се подкрепя от Световния икономически форум, благотворителната изследователска организация Wellcome Trust и правителствата на Норвегия и Индия. За директор на CEPI е назначен  Ойщайн Кловщат Лангдберг. Първоначалните инвестиции възлизат около 4 млрд. норвежки крони, като 1,855 млрд. крони са от BMGF, а 855 млн. - от британският фонд Wellcome. В инвестирането участват също Германия и Япония.[13] По думите на Гейтс, мисията на СЕРІ е „спиране на бъдещи епидемии чрез разработване на нови ваксини за по-безопасен свят“ и създаване на „иновативно партньорство между публични, частни, филантропски и граждански организации“.

От СЕРІ се очаква разработване на нови ваксини, които могат бързо да бъдат одобрени за употреба при хора. Пред CBS News Гейтс споделя, че „идеята е да се използва нов начин за създаване на ваксини, който да ни позволи да разработим за по-малко от година нова ваксина, наречена ДНК/РНК ваксина“. Според него, това е стратегия, която може да се окаже крайно необходима при голяма глобална пандемия в „трагично неподготвен“ свят. Не е маловажен фактът, че Гейтс говори за това две години преди да започне пандемията от Covid-19.[14]

На 18 октомври 2019 Центърът за здравна сигурност „Джон Хопкинс” (Johns Hopkins Center for Health Security), Световният икономически форум и Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” бяха домакини на т.нар. „Събитие 201” (Event 201) в Ню Йорк. На уебсайта на групата, това събитие е описано като „упражнение за пандемия на високо ниво”. То визира области, в които при тежка пандемия публично-частните партньорства ще бъдат необходими, за да се намалят мащабните икономически и обществени последици. Участниците в „Събитие 201” изразиха съгласие, че „е въпрос на време една от тези епидемии да стане глобална с потенциално катастрофални последици.”

„Събитие 201” симулира огнище на нов коронавирус, предаван от прилепи на свине и на хора, който накрая започва ефективно да се предава от човек на човек и това довежда до тежка пандемия. При тази симулация патогенът е подобен до голяма степен на ТОРС но е по-преносим в общност на хора и с по-леки симптоми. Очакванията са през първата година (12-18 месеца) да не може да се създаде ваксина. Въпреки всички тези съвпадения и моделирането на пандемия под същото име, участниците в „Събитие 201” твърдят, че не са предвидили Covid-19.

Още един важен момент. Фондацията на Бил и Мелинда финансира британския Институт Пирбрайт (Pirbright  Institute), който е специализиран в изследването на вируси, засягащи селскостопанските животни и вируси, които се пренасят от животни на хора. Този Център притежава много сходен патент за вид коронавирус, засягащ животни.

Съмненията, че със своята програма за масово ваксиниране BMGF цели контрол върху популацията стават все по-основателни. Фондацията се свързва с многобройни инициативи за ваксиниране в страни от Третия свят, които са не само аморални и неетични, но имат и катастрофални последици. През 2000-та пероралната полиомиелитна ваксина (Oral Polio Vaccine – OPV) отпадна от схемите за ваксиниране в САЩ след като официално беше заявено, че причинява повече случаи на полиомиелит отколкото самия вирус от „див тип”. Съществуват сериозни обвинения, че използваните от Фондацията основни ваксини срещу полиомиелит и 5-в-1 (пентавалентна) ваксина са отговорни за смъртта и увреждането на редица деца в Пакистан, Индия, Шри Ланка, Бутан, Кения и Япония. [15]

Индия. Въпреки забраната на полиомиелитна ваксина (OPV), BMGF се включи в агресивна кампания за нейното популяризиране в Индия. Ваксината е толкова лесна за приложение, че ваксинирането може да се осъществи дори и от немедицински лица. Един от „замърсителите“, или био-оръжията, съдържащи се в полиомиелитната ваксина, е маймунският вакуолиращ вирус 40, или SV-40. Това е полиомавирус, който се среща както при маймуни, така и при хора. Подобно на други полиомавируси, SV40 е ДНК вирус, идентифициран като вирусен агент, причиняващ рак и най-често продължава като латентна инфекция. Този вирус SV-40 се използва и до днес в Третия свят от Фондация на Гейтс и други организации.

От уебсайта на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” научаваме, че „през 2012 Индия спря вируса на полиомиелит“, а през 2014 СЗО официално обяви, че Индия се справила с полиомиелита. Мнозина специалисти обаче, твърдят обратното. Ако ваксината използва щамове на действителния вирус за да насърчи организма да изгради имунизация, субектите, които получават ваксината орално, вече са носители чрез телесните течности на този вирус.

Въпреки, че бива определяна като свободна от полиомиелит страна, данните от правителствения надзор показват, че в действителност процентът на случаите на полиомиелит в Индия се увеличава непрекъснато. Те обаче се предефинират като остри течни парализи без полиомиелит и така статистиката отчита, че ваксината е ефективна.[16] Всъщност, Индия се е превърнала в нацията с най-високата честота на разпространение на неполиомиелитна остра мека парализа (Non-Polio Acute Flaccid Paralysis – NPAFP).

Според доклад от 2018, в началото на прилагането на оралната полимиолитна ваксина (OPV) нивата на полиомиелита намаляват, но след това е имало 491 000 нови случая на NPAFP, която е клинично неразличима от парализата на полиомиелита, но е два пъти по-смъртоносна. [17] Това означава, че полиомиелитът не е бил ликвидиран, а е създадено нещо ново наречено ​​NPAFP, което е 12 пъти по-силно. На Гейтс вероятно е било известно, че OPV е забранена в САЩ.

Данните на СЗО показват, че през 2003 броят на случаите на NPAFP в Индия е бил 8 000. През 2004 в страната са регистрирани 12 000 случая на NPAFP, през 2005 те достигат 25 000, а през 2007 броят им надхвърля 40 000. През 2011, когато Индия отчита последния си случай на полиомиелит, бяха открити близо 61 000 деца страдащи от NPAFP. През 2016 страната отчете 53 563 случая на NPAFP при национална норма 12 на 100 000 деца, т.е. много над глобалния показател, определен от СЗО - 2 на 100 000. Някои определят тези действия на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” като престъпление срещу човечеството.[18]

В доклад от 2013 г. парламентът на Индия обвини BMGF, че използва неграмотни младежи без тяхно съгласие за изпитвания срещу човешки папиломен вирус (human papillomavirus - HPV). През август 2014 The Economic Times India публикува докладу в който се твърди, че в щат Андхра Прадеш върху 15 000 момичета на възраст между 9 и 15 години са били извършени експерименти с ваксини Gardasil и Cervarix срещу HPV. В рамките на месец след получаването на ваксината стотици деца са се разболели, а седем са починали. В доклада се твърди, че много от формулярите за съгласие за ваксиниране на момичетата са подписани „незаконно“ или от надзирателите в общежитията на момичетата, или с помощта на отпечатъци от неграмотни родители, които дори не са могли да пишат.[19]

Индийските правителствени разследвания приключиха с обвинения, че финансираните от BMGF изследователи са допуснали мащабни етични нарушения - натиск върху уязвимите селски деца, тормоз на родителите, подправяне на формулярите за съгласие и отказ от медицинска помощ на пострадалите момичета. В отговор, BMGF публикува финансиран от нея доклад, в който се обяснява, че няма „корелация“ между нежеланите събития и HPV ваксината.

Кения. В Кения BMGF финансира разпространението на ваксина срещу тетанус. През 2014 Асоциацията на католическите лекари в Кения и Кенийската конференция на католическите епископи изразиха безпокойство, че ваксината срещу тетанус UNICEF / WHO съдържа контрацептивния хормон човешки хорион гонадотропин (human chorionic gonadotropin - HCG), който прави жената безплодна и причинява спонтанен аборт. Католическата църква откри антигена.

Д-р Уахом Нгаре от Кенийската католическа асоциация на докторите заяви: „... аморално и зло е, че тетанусът, обвързан с HCG, беше даден като ваксина за регулиране на плодовитостта, без да бъде обяснен противозачатъчния му ефект на момичетата и майките ...”

Чад. Разпространението на ваксината срещу менингит (MenAfriVac) в Чад също е финансирано от BMGF. През декември 2012, в малкото село Гуро, 500 деца са затворени в местното училище и заплашени, че ако не се „съгласят“ да бъдат ваксинирани с нелицензирана ваксина срещу менингит (MenAfriVac) няма да продължат образованието си. Това става без съгласието или знанието на родителите. Няколко часа след ваксинирането над 100 деца са започнали да страдат от главоболие, повръщане, тежки неконтролируеми конвулсии и парализа. Десетки деца са прехвърлени в болница във Фая и по-късно откарани със самолет в две болници в столицата на Чад Нджамена.

Много от пострадалите от ваксината деца са върнати в Гуро без диагноза, като всяко семейство е било „компенсирано” от правителството с непотвърдена сума. Родителите били успокоени, че децата им не са претърпели негативни последствия от ваксината. Това обаче не обяснява, защо правителството ги компенсира.

Пакистан. Правителствено разследване установи, че полиомиелитните ваксини за бебета, финансирани от Глобалния алианс за ваксинация и имунизация (GAVI) причиняват смърт и увреждания. Доклад на Инспекционната комисия на министър-председателя (PMIC) препоръча на премиера Юсуф Раза Джилани (Yousaf Raza Gilani) незабавно да спре прилагането на всички видове ваксини, финансирани от GAVI.

С многостранния си подход в политиката за масова ваксинация на населението, днес Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” до голяма степен контролира СЗО и УНИЦЕФ. Една от фондациите, с чиято помощ Бил Гейтс пропагандира необходимостта от задължително ваксиниране, е тази на Алфред Слоун (Alfred P. Sloan Foundation). Това е американска благотворителна организация с нестопанска цел, която от 1 септември 2008 се ръководи от евгениста Пол Джоскоу, който е член на Съвета за международни отношения (CFR) на САЩ. [20]

Стерилизацията

Мелинда Гейтс е превърнала „женските проблеми” в един от основните приоритети на благотворителната дейност на семейната фондация. Това включва стремежът да се насърчава контрацепцията и контролът на популацията. През 2013 BMGF беше обвинена за финансиране и рекламиране на нов контрацептив Depo Provera. Той се произвежда от Pfizer Corporation, а целевата му група са предимно жените в Африка и развиващите се страни. Американската администрация по храни и лекарства (USFDA) определи Depo Provera като най-смъртоносният контрацептив. В много държави той е забранен, но продължава да се използва в САЩ, Карибския регион, Океания, Латинска Америка и Африка. Американската агенция за международно развитие (USAID) изпраща в Африка повече Depo Provera от всеки друг контрацептив.

За незаконното популяризиране на този контрацептив производителят Pfizer използва агенти и изпълнители, като BMGF, USAID, Съвета за население, Фондация Форд, Фондация Рокфелер, „Планирано родителство”, Училището за обществено здраве на Колумбия, Училището за обществено здраве „Джон Хопкинс”, агенция Блумбърг, застрахователни компании, както и федерални и държавни здравни програми.

Официалният говорител на Проект Ребека за правата на човека (Rebecca Project for Human Rights)[21] д-р Ранди Шорт разкри схемата на BMGF за използване на Depo Provera и вредата от него. Контрацептивът „допринася за животозастрашаващи заболявания и медицински проблеми като рак на шийката на матката, рак на гърдата, диабет, остеопороза, инсулт, инфаркт, стерилност, спонтанни аборти, ХИВ / СПИН, Хламидия и други здравословни проблеми.“ Неотдавна BMGF купи Depo Provera за 2,6 млрд. долара.[22]

От 2015 Бил Гейтс обвърза визията си за контрол на раждаемостта с развитието на технологията на компютърните чипове и възможностите, които те предлагат за намаляване на популацията. От материали на Масачузетския технологичен институт (МІТ) става ясно, че Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” подкрепя Медицинският колеж „Бейлор” (Baylor College of Medicine) в усилията за разработване на техника, прилагана при мъжете за контрол на раждаемостта, под формата на „лесно приемливо хапче, което е безопасно, бързо действащо и с обратим процес.“ Професор Робърт Лангер (Robert Langer) от MIT пък лансира идеята за създаване на чип, контролиращ раждаемостта.

Бил Гейтс финансира екип учени от Университета в Джорджия за тестване на противозачатъчни лекарства върху човешки стволови клетки, които въздействат върху производството на сперма в тестисите. През 2016 BMGF е отделила 600 000 долара за еквивалент на мъжка контрацепция, а през 2017 обеща 375 млн. долара на „Планиране на семейството” с цел да се осигури контрацепция на 120 млн. жени по целия свят и особено в развиващите се страни.

В отворено писмо до милиардера Уорън Бъфет (14 февруари 2017) Бил Гейтс отбелязва: „Тази връзка между спасяването на живота, по-ниската раждаемост и прекратяването на бедността беше най-важният ранен урок, който Мелинда и аз научихме за глобалното здраве.” Според Гейтс, Фондацията му се е убедила, че контрацепцията е сред най-ефективните начини да се избавят семействата от бедността в развиващите се страни, като същевременно се намалява детската смъртност.

Хедър Калахан от Activist Post предупреждава, че скоро за населението ще бъдат въведени медицински микрочипови импланти, които  се имплантират в ръцете, бедрата или някъде на гърба на жената. Чипът е криптиран и не може да се „хакне”. По време на разработката тя беше закрита, но съществуването на чипа вече е потвърдено публично. И тези изследвания се финансират от фондацията на Гейтс, а прототипът е готов за тестване на доброволци. По план бета-тестването на технологията върху хора се планираше да започне към края на 2015, а до 2018 чиповете да бъдат готови за продажба.

Чрез подобни разработки медицината се обвързва с политиката на „Голямата фармация” (Big Pharma) в областите  на биотехнологиите, нанотехнологиите и дистанционните безжични технологии. Възможностите на безжичната технология позволяват дистанционно контролираните чипове да активират способността на жената да зачене или да я предотврати по желание, което представлява временна стерилизация.[23]

Изхранване на населението

Политиката на BMGF за реализация на различни направления на криптоевгениката обхваща и контрола върху основните храни на човечеството. Връзките на Бил Гейтс с „Монсанто” и корпоративното земеделие доказват активното участие на Фондацията в програмата за контрол на световното производство на храни. Още през 2003 BMGF инвестира 25 млн. долара в генетично модифицирани изследвания за разработване на семена, обогатени с витамини и протеини за бедните в света.

През 2007 BMGF и Фондът на Рокфелер финансираха създаването на проекта Алианс за зелена революция в Африка (Alliance for a Green Revolution in Africa - AGRA), чиято основна задача е разширеното използване на ГМО на континента. Начело на AGRA беше поставен бившият генерален секретар на ООН Кофи Анан. Отговорен за дейността на AGRA пък е ветеранът от „Монсанто“ Роберт Хорш, който в продължение на 25 години работи по проблемите на ГМО. В съвета на директорите преобладават хора, свързани с Фонда на Рокфелер, Фонда на Форд и ГМО корпорациите като „Монсанто", "Дюпон", "Доу", "Синжента" и други.

Според уебсайта на Фондация „Бил и Мелинда Гейт”, AGRA и нейните партньори са пуснали повече от 100 нови сорта подобрени ГМ семена на африканския континент. През 2008 около 30% процента от фондовете на Фондацията са отишли за насърчаване или развитие на различни сортове генномодифицирани семена. Същата година BMGF отпусна 26,8 млн. долара на Университета Корнел за изследване на ГМ пшеница, която е залегнала в плановете на „Монсанто” като основна хранителна култура.

През 2010 г. BMGF закупи 500 000 акции в „Монсанто” на стойност над 23 млн. долара и продължи да влага милиарди за установяване на глобален хранителен монопол, доминиран от генетично модифицирани култури и семена. Международното движение La Via Campesina обединява милиони селяни, дребни и средни земеделски производители, хора без земя, селски жени и младежи, коренни жители, мигранти и селскостопански работници от цял свят. Движението има 150 организации в 70 държави на пет континента. Съгласно публикация на La Via Campesina от 2010, 70% от грантовете на AGRA в Кения  идват от „Монсанто”, а почти 80% от фондовете на BMGF са предназначени за биотехнологии.

Един дългогодишен проект на правителството на САЩ, в който участват AGRA, Монсанто и BMGF, цели да усъвършенства генетично модифициран сорт царевица, която е основна храна в Мексико и много други страни от Латинска Америка.[24] Реколтата от царевица по проекта е изследвана на полето в тестове, финансирани от Министерството на земеделието на САЩ и малка калифорнийска компания за биотехнологии, наречена Epicyte. На пресконференция през 2001 президентът на Epicyte Мич Хайн обяви успеха и за получаване на нови ГМ царевични растения така: „Имаме парник, пълен с царевични растения, които произвеждат антитела срещу сперматозоиди.”[25]

Фирмата на Хайн е използвала антитела от жени в рядко срещано състояние, известно като имунно безплодие. Гените, които регулират производството на тези антитела срещу безплодие, са били изолирани и с помощта на техниките за генно инженерство са вкарани в обикновените царевични семена. По този начин се произвежда скрит контрацептив, вграден в поникналата царевица предназначена за консумация. „По  същество антителата са привлечени към повърхностните рецептори на спермата -  казва Хайн - Те се захващат и правят всеки сперматозоид толкова тежък, че не може да се придвижи напред. Просто се тресе, сякаш танцува ламбада." Хайн вижда това като възможно решение на проблема със световното „свръхнаселение“.[26]

Същият доклад обяснява, че през април 2010 BMGF е обещала 880 млн. долара за Глобалната програма за селско стопанство и продоволствена сигурност (Global Agriculture and Food Security Program - GAFSP), която е водещ инициатор за въвеждане на ГМО. След земетресението през същата година, GAFSP предостави 35 млн. долара „помощ“ на Хаити, които трябва да се използват за внедряване на ГМО.

Глобалните инженерни проекти на BMGF

През последните две десетилетия Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” активно участва в социалното инженерство на света. На Световния икономически форум в Давос (2003) Фондацията стартира инициативата „Големите предизвикателства в глобалното здраве“ (Grand Challenges in Global Health). В партньорство с Фондацията за Националните здравни институти (Foundation for the National Institutes of Health - FNIH), BMGF финансира инициативата с 200 млн. долара. В стремежа си да привлече най-креативните умове в света, Гейтс отпусна 44 гранта на обща стойност над 450 млн. долара за изследователски проекти с участието на учени от 33 държави. С тази инициатива се цели финансиране на изследвания за напредък в борбата срещу болестите, които непропорционално засягат хората в най-бедните страни в света.

Друг проект на BMGF, който включва множество финансови партньори, е „Изследвания на големите предизвикателства” (Grand Challenges Explorations). Инициативата стартира през 2007 и се фокусира върху 14 основни научни проблема, чието решение може да доведе до сериозен напредък в предотвратяването и лечението на болестите. За тази цел два пъти годишно се разглеждат високорискови предложения, като победителят получава голяма награда. За да отразят факта, че с времето обхватът на идеята се разширява, инициативата продължи под ново име „Големите предизвикателства” (Grand Challenges). Провежданите периодични срещи целят да насърчат сътрудничеството и споделянето на придобития опит.

През 2010 учредителите на BMGF създадоха „Комисия по образование на здравните специалисти за ХХI век” (Commission on Education of Health Professionals for the 21st Century), която трябва да се занимава с „Преобразуване на образованието за укрепване на здравните системи в взаимозависим свят” (Transforming education to strengthen health systems in an interdependent world).

Геоинженерство в стратосферата

Бил Гейтс смята решаването на проблемите с климатичните промени и чистата енергия за своя персонална мисия.[27] От 2007 той лично финансира и активно участва във Фонда за иновативни изследвания на климата и енергетиката (Fund for Innovative Climate and Energy Research - FICER) със седалище в Харвардския университет. Дейността на FICER попада извън обхвата на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. FICER не е проект на тази фондация и няма връзка с нея. За научни изследвания по темата Бил Гейтс предоставя на Харвардския университет безвъзмездни средства от личнит си сметки.

Проф. Дейвид Кийт от Харвард и проф. Кен Калдейра от Станфорд са горещи привърженици на изследванията, свързани с геоинженерството на горните слоеве на атмосферата с цел създаване на „отразяващ земен щит”. До 2012 двамата са получили от личните сметки на Бил Гейтс над 4,6 млн. долара за управление на FICER. Според Калдейра, той получава от Гейтс годишно по 375 хил. долара за патент и работи за частната изследователска геоинженерингова компания Intellectual Ventures, която е собственост на Гейтс и се управлява от бившия ръководител по технологиите в Майкрософт Нейтън Мирволд.[28]

Проеките на Дейвид Кийт включват и набор от полеви експерименти - някои за тестване на ефективността и рисковете от геоинженеринга, а други за разработване на технологии за по-мащабно внедряване. През 2012 британското правителство прекрати финансирането на проекта за управление на слънчевата радиация (Solar Radiation Management – SRM) чрез проекта „Стратосферно инжектиране на частици за климатично инженерство” (Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering - SPICE). Техниките на SRM имат за цел да блокират или отразяват слънчевата светлина преди да достигне земната атмосфера, което хипотетично би забавило глобалното повишаване на температурата. 

След спирането на SPICE Дейвид Киит и инженерът от Харвард Джеймс Андерсън обявиха намерението си да осъществят изкуствено охлаждане на планетата чрез FICER, като в атмосферата се пръснат слънчевоотразяващи сулфатни частици. Разглежда се също вариант при който се използва алуминий. Веднага се появиха съобщения, че Дейвид Кийт планира първото изпускане на частици в атмосферата от балон, летящ на 80 000 фута над Форт Съмнър (Ню Мексико). Целта е да се измери, как отделянето на сулфат ще повлияе на озоновата химия и да се изпробват начини за направа на аерозолите с подходящ размер. Това би бил първият експеримент на открито в слънчевата геоинженерия.

Този експериментът също беше отменен след публикуваните в медиите разкрития. Това обаче не спря амбициита на Кийт и в началото на 2017 той помогна за стартиране в Харвард на „Програма за изследване на слънчевата геоинженерия” (Solar Geoengineering Research Program – SGRP). Тази програма се изпълнява в рамките на Харвардския университетски център за околната среда (Harvard University Center for the Environment) и е подкрепена с финансиране от няколко милиона долара от милиардери и частни фондации. Ръководители на SGRP са Лизи Бърнс и Дейвид Кийт.

През 2015, в Спейспорт Тусон (Аризона) беше поставено началото на проекта „Стратосферен контролиран експеримент на смущения” (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment - SCoPEx). Това е вариант на SRM, известен като Стратосферна аерозолна инжекция (Stratospheric Aerosol Injection). Основни участници в него отново са Дейвид Кийт и Лизи Бърнс от Харвард, както и Франк Кеуч и Джон Дикема.

Идеята за SCoPEx  хрумва на Бил Гейтс и неговият харвардски екип от изригването през 1815 на вулкана Тамбора в Индонезия, който е сред най-големите активни стратовулкани. Изхвърленото тогава количество пепел е покрило територия от стотици хиляди км2, а броят на жертвите е над 70 хиляди. Голяма част от хората умират от глад и болести поради глобалните климатични промени и разрушаването на селскостопанската продукция. Пепелта в атмосферата отразява слънчевите лъчи обратно в Космоса и настъпилият студ става причина за смъртта на мнозина. Следващата 1816 се описва като „годината без лято”.

Подобен, но много по-слаб ефект, се е получил при изригването на вулкана Пинатубо във Филипините през 1991. В резултат от него загиват повече от 700 души, а облаци от химичен прах са изпуснати в стратосферата, което води до изхвърлянето на 20 млн. тона серен диоксид. След това, в продължение на повече от година, в района вали сярна киселина, а слънчевата светлина се отразява от пепелта при изригването. Ефектът от тези вулканични дейности е подобен на целите, които се поставят с изпълнението на проекта SCoPEx. При успех, финансираният от Гейтс проект цели възпроизвеждане на последиците от подобни вулканични изригвания по цялата Земя и по този начин реализация на идеята за глобална манипулация на климата. [29],[30]

Бюджетът на SCoPEx е 20 млн. долара, като до края на 2017 са събрани 7 млн. Финансирането идва от Бил Гейтс, чрез Харвардския университет и неговата програма за изследване на слънчевата геоинженеринг. Финансово SCoPEx се подкрепя също от Фондация „Алфред П. Слоан”, Фондация Уйлям и Флора Нюлет”; The Open Philanthropy Project; Pritzker Innovation Fund; VoLo Foundation; The Weatherhead Center for International Affairs; Дж. Ленърд Бейкър Джуниър; Алан Юстъс; Рас Гарон; Джон Рапопорт, Майкъл Смит и Бил Тренчхард.

Експериментите и изследванията за бъдещо използване на технологиите за манипулиране на климата в световен мащаб се подкрепят финансово и от милиардерите Ричард Брансон, Мъри Едуардс, съоснователят на „Скайп” Никлъс Зенстрьом и др. В уебсайта на SCoPEx се твърди, че сумите по проекта ще бъдат „много малки, в сравнение с други рутинни изпускания на материал в стратосферата от самолети, ракети или рутинни полети с балон“.

Изследователските дейности по SCoPEx следва да продължат в периода 2017-2024. Първите програмирани тестове трябваше да се извършат през 2018.[31] Чрез SCoPEx ще се проучват възможностите за пръскане на вода, фино смляна креда и серни частици в горната атмосфера от балон с голяма надморска височина. Планът по изпълнението на SCoPEx включва използване на 800 големи самолети за изхвърляне на креда по повърхността на Земята всеки ден. Целта е да се измерва ефектът от получените облаци и доколко те ще блокират слънчевата светлина, както и какви ефекти ще има това върху въздуха в стратосферата.

Малко е да се каже, че въздействието на SCoPEx върху околната среда е неизвестно. Разрешаването на подобни експерименти ще легитимира инженеринговата дейност в стратосферата и опасенията в тази връзка са големи. Британският „Дейли Мейл” предупреждава, че „…разпространението на прах в стратосферата може да увреди озоновия слой, който ни предпазва от опасното ултравиолетово лъчение, способно да увреди човешката ДНК и да причини рак. Климатолозите също са загрижени, че подобна намеса може непреднамерено да наруши циркулацията на океанските течения, които регулират времето. Само по себе си, това може да предизвика глобално огнище на екстремни климатични събития, които да опустошат земеделските земи, да унищожат цели биологични видове и да насърчат епидемии от болести…

По правило, в подобни проекти присъстват силни политически интереси. Обикновено те се разработват от пристрастни учени, които често действат в ролята на предприемачи, подкрепени от рискови капиталисти, стремящи се към бързо забогатяване от правителствените разрешения на проектите за SRM. Ако SCoPEx или друг подобен проект се реализира, това ще укрепи технологията на геоинженеринга и ще отклони ресурсите от реалните решения на климатични решения.

Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (UN Convention on Biodiversity – CBD) прие мораториум, касаещ SRM и други подобни експерименти. Конвенцията на ООН за изменение на околната среда (UN Environmental Modification Convention - ENMOD) забранява военното използване на технологията за изменение на времето в световен мащаб.[32] САЩ не са страна по тези конвенции, но съгласно Федералния закон за национална политика за изменение на времето (National Weather Modification Policy Act of 1976), всяка промяна на времето трябва да се докладва на Националната администрация за океаните и атмосферата (National Oceanic and Atmospheric Administration) и резултатите от изследванията трябва да бъдат публично достояние.

Инициативата за управление на слънчевата радиация (SRM) вече се ползва с международна подкрепа като правителствена инициатива за управление на слънчевата радиаци (Solar Radiation Management Governance Initiative - SRMGI). С това се цели разширяване на разговора за стратосферните инженерни изследвания чрез SRM и тяхното управление. Проектът се ръководи от различни НПО и действа като съорганизатор в привличане на гласовете на развиващите се страни по дискусиите относно SRM и неговото управление. SRMGI е съорганизатор на първите големи срещи и дискусии за SRM в Китай, Етиопия, Индия, Ямайка, Сенегал, Бразилия и много други страни от Юга.

Изключително важно е обществеността да бъде наясно относно реалната възможност за реализацията на геостратосферните проекти на Бил Гейтс и неговите екипи. Темата няма нищо общо със „световната конспирация”. Проектите за „спасяване” на планетата чрез изкуствено създадени условия в стратосферата за промяна на климата са обективна реалност и се осъществяват от най-богатите и мощни финансисти в света. Зад подобни идеи и проекти прозира стремежът чрез методите на криптоевгениката да се постигне намаляване на населението на Земята.

 

Бележки:

 

Източници:

 

 1. Bill Gates – Philanthropist or Eugenicist, https://nexusnewsfeed.com/article/geopolitics/bill-gates-philanthropist-or-eugenicist/

2.       Bill Gates backs climate scientists lobbying for large-scale geoengineering, https://www.theguardian.com/environment/2012/feb/06/bill-gates-climate-scientists-geoengineering

 1. Bill Gates, Innovating to zero!, TED2010, https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero/
 2. Bill Gates: Innovating to zero! | TED Talk
 3. Billionaire club in bid to curb overpopulation | The Sunday Times (thetimes.co.uk)
 4. Daniel Barker, Bill Gates’ fear-mongering being used to push new vaccines that poison children (and help achieve depopulation goals), February 07, 2017, https://www.naturalnews.com/2017-02-07-bill-gates-fear-mongering-being-used-to-push-new-vaccines-poison-children.html
 5. Encyclopedia of Critical Psychology, Springer, New York, NY, 2014
 6. William Engdahl, Bill Gates And Neo-Eugenics: Vaccines To Reduce Population | Rockefeller Foundation, Financial Sense, March 5, 2010, https://truth11.com/2010/03/10/bill-gates-and-neo-eugenics-vaccines-to-reduce-population-rockefeller-foundation/
 7. Geoffrey Grider,Bill Gates and Eugenics: The World Needs Fewer People, December 29, 2012, https://www.nowtheendbegins.com/bill-gates-and-eugenics-the-world-needs-fewer-people/
 8. Geogengineering Attempts Briefing: Scopex, http://www.geoengineeringmonitor.org/2017/11/scopex/
 9. GM corn set to stop man spreading his seed | GM | The Guardian
 10. https://www.amazon.com/Future-Human-Heredity-Introduction-Eugenics/dp/B0006BU8SM
 11. https://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/Leadership/Executive-Leadership-Team
 12. https://www.theguardian.com/environment/2015/mar/16/what-is-the-bill-and-melinda-gates-foundation
 13. India to get polio-free status amid rise in acute flaccid paralysis cases, https://www.livemint.com/Politics/XS6vPor5jFX3vKkaE7Ri6H/India-to-get-poliofree-status-amid-rise-in-acute-flaccid-pa.html
 14. Is Bill Gates using Epicyte gene to control population of poor? | Deccan Herald
 15. D. Heyes, Bill Gates to roll out remote control microchip-based sterilization of women, July 25, 2015, https://www.intellihub.com/bill-gates-to-roll-out-remote-control-microchip-based-sterilization-of-women/
 16. Johnny Cirucci, Gates Foundation Eugenics: A Secret Agenda To Send Humanity Back To The Vatican-Controlled Dark Ages?, 22 August 2016, http://johnnycirucci.com/gates-foundation-eugenics/
 17. KP Narayana Kumar, Controversial vaccine studies: Why is Bill & Melinda Gates Foundation under fire from critics in India?, https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/controversial-vaccine-studies-why-is-bill-melinda-gates-foundation-under-fire-from-critics-in-india/articleshow/41280050.cms?from=mdr
 18. Mike Adams, Bill Gates linked to eugenics and depopulation, 09/17/2019, https://irnglobal.com/bill-gates-linked-to-eugenics and-depopulation/
 19. Mike Adams, Bill Gates Says Vaccines Can Help Reduce World Population, NaturalNews Website, Spanish version, October 01, 2010, https://www.bibliotecapleyades.net/salud/salud_vacunas55.htm
 20. Mike Adams, Project SCoPEx: Bill Gates pursuing a plan to carry out planetary GENOCIDE under the guise of halting “climate change”, https://www.climate.news/2019-09-06-project-scopex-bill-gates-has-a-plan-to-carry-out-planetary-genocide.html
 21. Rachana Dhiman, Sandeep C. Prakash, Sreenivas, and Jacob Puliye, Correlation between Non-Polio Acute Flaccid Paralysis Rates with Pulse Polio Frequency in India, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6121585/
 22. Stratospheric Aerosol Injection (technology factsheet) – Geoengineering Monitor

25.    The Gates Family, Eugenics and COVID-19, TOTT News in FeaturesMVon April 9, 2020, https://tottnews.com/2020/04/09/gates-family-eugenics-covid-19/

 1. They're called the Good Club - and they want to save the world | New York | The Guardian
 2. TOTT News,April 9, 2020, The Gates Family, Eugenics and COVID-19
 3. Tracey Watson, Bill Gates’ latest depopulation scheme? Pollute the skies, collapse the ecosystem and starve everybody to death, August 26, 2019, https://www.naturalnews.com/2019-08-26-bill-gates-depopulation-scheme-pollute-the-skies-starve-everybody.html
 4. William F. Jasper, Gates Foundation Pushing Dangerous Contraceptives on Black Populations, 24 October 2013, https://www.thenewamerican.com/usnews/health-care/item/16799-gates-foundation-pushing-dangerous-contraceptives-on-black-populations

 

*Статията публикуваме като дискусионна

 

[1] https://www.amazon.com/Future-Human-Heredity-Introduction-Eugenics/dp/B0006BU8SM

[2] Encyclopedia of Critical Psychology, Springer, New York, NY, 2014

[3] Съветът за населението е международна неправителствена организация, провеждаща изследвания по въпроси, свързани с обществената политика и изследвания в областта на семейното планиране, като се фокусира върху биомедицински изследвания, включващи сексуално и репродуктивно здраве, плодородие и семейно планиране.

[4] TOTT News, April 9, 2020, The Gates Family, Eugenics and COVID-19

 

[5] The Gates Family, Eugenics and COVID-19, TOTT News in FeaturesMVon April 9, 2020, https://tottnews.com/2020/04/09/gates-family-eugenics-covid-19/

[6] https://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/Leadership/Executive-Leadership-Team

[7] They're called the Good Club - and they want to save the world | New York | The Guardian

[8] Billionaire club in bid to curb overpopulation | The Sunday Times (thetimes.co.uk)

[9] Мириам Уебстър определя Big Pharma като „големи фармацевтични компании, възприемани специално като политически влиятелна група”. Сред първите десет в „Голямата фармация” влизат Pfizer , Roche, Novartis, Merck, Sanofi, AstraZeneca, Johnson & Johnson  и др.

[10] Bill Gates: Innovating to zero! | TED Talk

[11] Mike Adams, Bill Gates Says Vaccines Can Help Reduce World Population, NaturalNews Website, Spanish version, October 01, 2010, https://www.bibliotecapleyades.net/salud/salud_vacunas55.htm

[12] Geoffrey Grider,Bill Gates and Eugenics: The World Needs Fewer People, December 29, 2012, https://www.nowtheendbegins.com/bill-gates-and-eugenics-the-world-needs-fewer-people/

[13] Ужасный сценарий Билла Гейтса: миллионы погибших https://inosmi.ru/social/20170119/238560087.html

[14] Bill Gates, Innovating to zero!, TED2010, https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero/

Daniel Barker, Bill Gates’ fear-mongering being used to push new vaccines that poison children (and help achieve depopulation goals), February 07, 2017, https://www.naturalnews.com/2017-02-07-bill-gates-fear-mongering-being-used-to-push-new-vaccines-poison-children.html

[15] Bill Gates – Philanthropist or Eugenicist, https://nexusnewsfeed.com/article/geopolitics/bill-gates-philanthropist-or-eugenicist/

[16] India to get polio-free status amid rise in acute flaccid paralysis cases, https://www.livemint.com/Politics/XS6vPor5jFX3vKkaE7Ri6H/India-to-get-poliofree-status-amid-rise-in-acute-flaccid-pa.html

[17] Rachana Dhiman, Sandeep C. Prakash, V. Sreenivas, and Jacob Puliye, Correlation between Non-Polio Acute Flaccid Paralysis Rates with Pulse Polio Frequency in India, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6121585/

[18] Johnny Cirucci, Gates Foundation Eugenics: A Secret Agenda To Send Humanity Back To The Vatican-Controlled Dark Ages?, 22 August 2016, http://johnnycirucci.com/gates-foundation-eugenics/

[19] KP Narayana Kumar, Controversial vaccine studies: Why is Bill & Melinda Gates Foundation under fire from critics in India?, https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/controversial-vaccine-studies-why-is-bill-melinda-gates-foundation-under-fire-from-critics-in-india/articleshow/41280050.cms?from=mdr

[20] Mike Adams, Bill Gates linked to eugenics and depopulation, 09/17/2019, https://irnglobal.com/bill-gates-linked-to-eugenics and-depopulation/

[21] Rebecca Project for Human Rights е организация с нестопанска цел, която обслужва общностите в Съединените щати и подкрепя борбата за справедливост и достойнство на уязвими жени и момичета.

[22] William F. Jasper, Gates Foundation Pushing Dangerous Contraceptives on Black Populations, 24 October 2013, https://www.thenewamerican.com/usnews/health-care/item/16799-gates-foundation-pushing-dangerous-contraceptives-on-black-populations

[23] J .D. Heyes, Bill Gates to roll out remote control microchip-based sterilization of women, July 25, 2015, https://www.intellihub.com/bill-gates-to-roll-out-remote-control-microchip-based-sterilization-of-women/

[24] Is Bill Gates using Epicyte gene to control population of poor? | Deccan Herald

[25] GM corn set to stop man spreading his seed | GM | The Guardian

[26] F. William Engdahl, Bill Gates And Neo-Eugenics: Vaccines To Reduce Population | Rockefeller Foundation, Financial Sense, March 5, 2010, https://truth11.com/2010/03/10/bill-gates-and-neo-eugenics-vaccines-to-reduce-population-rockefeller-foundation/

 

[27] https://www.theguardian.com/environment/2015/mar/16/what-is-the-bill-and-melinda-gates-foundation

[28] Bill Gates backs climate scientists lobbying for large-scale geoengineering, https://www.theguardian.com/environment/2012/feb/06/bill-gates-climate-scientists-geoengineering

[29] Tracey Watson, Bill Gates’ latest depopulation scheme? Pollute the skies, collapse the ecosystem and starve everybody to death, August 26, 2019, https://www.naturalnews.com/2019-08-26-bill-gates-depopulation-scheme-pollute-the-skies-starve-everybody.html

[30]  Mike Adams, Project SCoPEx: Bill Gates pursuing a plan to carry out planetary GENOCIDE under the guise of halting “climate change”, https://www.climate.news/2019-09-06-project-scopex-bill-gates-has-a-plan-to-carry-out-planetary-genocide.html

[31] Geogengineering Attempts Briefing: Scopex, http://www.geoengineeringmonitor.org/2017/11/scopex/

[32] Stratospheric Aerosol Injection (technology factsheet) – Geoengineering Monitor