19
Чет, Май
26 Нови статии

Япония, САЩ и "ревизионистките държави"

Актуално архив
Typography
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

През юли японското Министерство на отбраната публикува своята "Бяла книга" за 2020, в която се анализира актуалната ситуация, съществуващите заплахи и предизвикателства, както и способите и стратегиите за гарантиране националната сигурност на страната.

Как в Токио оценяват заплахите пред Япония

Авторите на доклада посочват, че в близост до Япония, както и в света, като цяло, се очертават редица знакови тенденции, които могат да застрашат нейната сигурност. При това, към съществуващите и досега заплахи, се добавят нови, някои от които са толкова сериозни и многопластови, че Япония не е в състояние сама да се справи с тях.

В тази връзка се отбелязва, че все по-актулен става проблемът за съперничеството между отделните държави в политическата, икономическа и военна сфери. Като ситуацията се задълбочава от използването на "хибридни" стратегии и наличието на т.нар. "сиви зони", изискващи специфична реакция. Все по-голямо значение в сферата на сигурността придобива техническият прогрес, във всичките му форми, тъй като новите технологии са в състояние да оказват сериозно влияние върху хода на военните действия. Посочва се също, че принципно нов фактор в сферата на сигурността през 2020 е пандемията от коронавирус, която налага определени ограничения върху военната активност и е в състояние да повлияе върху сигурността на засегнатите държави, поради което развитието и следва да бъсе следено много внимателно.

В "Бялата книга" се анализира спецификата на ситуацията в зоната, прилежаща на Японския архипелаг, като се акцентира върху факта, че в близост до Япония са разположени няколко големи държави, разполагащи с много сериозен военен потенциал, който при това продължава да нараства. В същото време, според авторите на доклада, в Индо-Тихоокеанския регион липсват работещи формати за международно сътрудничество в сферата на сигурността. Нерешени остават редица икономически, политически и териториални проблеми. Спорните ситуации обикновено се проточват във времето, но в същото време се запазва опасността от стремителната им ескалация с всички рискове, произтичащи от това.

 

 

"Ревизионските държави"

Сред държавите от региона, като потенциални противници на Япония се разглеждат Китай, Русия и Северна Корея, като в "Бялата книга" първите две са квалифицирани като "ревизионистки държави".

Очевидно японското Министерство на отбраната е притеснено от военната и икономическа активност на Китай. До средата на ХХІ век Пекин възнамерява да създаде "първокласни въоръжени сили" като за целта непрекъснато увеличава разходите си за отбрана и продължава мащабното военно строителство. Всичко това повишава възможностите на китайците да създават т.нар. зони А2/AD (anti-access and area denial, т.е. зони на ограничен и/или забрана на достъп и маневриране на потенциалния противник) и увеличава потенциала им за действие в отдалечени региони. Развитието на китайската армия се реализира чрез създаването и усвояването на нови военни технологии и активното и взаимодействие с различни невоенни структури.

Токио демонстрира загриженост във връзка с нарастващата активност на китайските въоръжени сили в близост до японската територии и акватория, включително в спорните райони. Запазва се рискът от военно решение на въпроса за островите Сенкаку, освен това Пекин продължава изграждането на изкуствени острови в Южнокитайско море, изпозвани от китайската авиация и военния флот. Впрочем, китайците все по-активно навлизат и в по-отдалечените акватории на Индийския и Тихия океани, включително съвместно с други държави.

Анализирайкидействията на Москва, японското Министерство на отбраната се спира бегло на общите процеси на модернизация на руските въоръжени сили и активизацията им в далекоизточния регион. Акцентира се върху разработването на нови модели и състеми въоръжения, включително електромагнитни и космически, като се подчертава, че тези усилия продължавата дори и в условията на пандемията от коронавирус.

В "Бялата книга" са обръща специално внимание на задълбочаващото се сътрудничество между Русия и Китай във военната сфера, като се посочва, че макар двете страни да отричат възможността за формиране на пълноценен военен алианс, те редовно провеждат съвместни учения и са подписали редица споразумения за военно-техническо-сътрудничество.

Отделно от това се анализират и руските действия в района на Курилските острови, които в Токио продължават да смятат за "изконни японски северни територии". В тази връзка авторите на "Бялата книга" припомнят патрулирането на руски военни самолети в зоната на островите, както и разполагането на нови военни поделения и провеждането на учения в района.

Основният съюзник

Японските военни стратези продължават да разглежда САЩ като основен съюзник, с чиято помощ Токио възнамерява да се противопостави на "ревизионистките държави" в Индо-Тихоокеанския регион. През последните години Вашингтон обръща специално внимания на региона, което според авторите на "Бялата книга" би трябвало да повлияе положително върху ситуацията и сигурността в него.

Както е известно, сътрудничеството със САЩ е в основата на японската политика за сигурност от края на 40-те години на миналия век насам. В неговите рамки се осъществяват множество срещи на различни равнища, редовни консултации, както и обща координация на съвместните действия. В новата "Бяла книга" се предлага това взаимодействие да продължи да се разширява.

В тази връзка се отделя специално внимание на въпроса за разполагането на американски войски на японските територии. Посочва се, че то цели гарантирането на съвместната сигурност, но влияе негативно върху местната ифраструктура и условията на живот на населението. Затова се предлагат някои мерки, които би трябвало да облекчат бремето на Япония. Така например, наскоро разпочна изграждането на нов изскуствен остров, в близост до Окинава, където да бъдат прехвърлени част от американските военни обекти. Ще припомня също, че през последните няколко години САЩ върнаха на Япония над 4000 хектара, заемани доскоро от техни военни бази.

Японската стратегия за сигурност

Както е известно, в края на 2013 Япония прие нова Стратегия за национална сигурност, в чиято основа е заложена т.нар. "политика на активен пацифизъм", както и международното сътрудничество с цел запазването на мира в региона. В края на 2018 пък беше приета Основна програма за национална отбрана, която определя параметрите на японското военно строителство и стратегия през следващите десетина години. И тъй като оттогава насам не са приемани нови подобни документи, гарантирането на сигурността на страната продължава да се търси в съответствие с вече съществуващите.

Сегашната японска политика в сферата на сигурността предвижда запазването и развитието на Силите за самоотбрана, които трябва да са в състояние да реагират адекватно на всяка агресия - както самостоятелно, така и с помощна на съюзниците. Предвид новите предизвикателства се полагат сериозни усилия техният потенциал да бъде увеличен, като за целта се използват най-съвременните военни технологии. Тоест, Силите за самоотбрана следва усвояват космоса, киберпространството, електромагнитните системи и т.н. Това обаче няма да става за сметка на развитието на "традиционните" сфери.

В момента Токио успешно реализира средносрочния си план за военни строителство през 2019-2023. Той предвижда укрепване на японския кадрови потенциал, успешна реализация на текущите проекти и стартирането на нови. Освен това в плана е включено изискване за ревизия на структурата и механизмите за управление на Силите за самоотбрана, в съответствие с изискванията на новата ситуация в региона и света.

Всички тези мерки и програми се нуждаят от съответното финансиране. В тази връзка, в "Бялата книга" се посочва, че през последните осем години военният бюджет на Япония постоянно е нараствал. Така, през 2020 той ще достигне 5,07 трлн. йени (47,2 млрд. долара), което е с 61,8 млрд. йени повече, отколкото през 2019.

Без сериозни промени

Според експертите, новата японска "Бяла книга" не се отличава особено от предишната, появила се през септември 2019. Основните различия са свързани с анализа на последните събития на международната сцена, нови международни инициативи и т.н. Естествено, специално място се отделя на пандемията от коронавирус и влиянието и върху политическите и военни процеси.

Като цяло, Япония ще продължи да следва своята стратегия на "активен пацифизъм" и да се готви да отрази евентуална агресия от страна на неприятелски настроните към нея сили. При това списъкът на потенциалните агресори не се е променял от доста години насам, също както и позиционирането на САЩ като основния и най-надежден съюзник на Токио, макар в новата "Бяла книга" да се посочва, че някои въпроси на японско-американските отношения се нуждаят от уточнение.

Макар че военният потенциал на Япония си остава презимно отбранителен, се предприемат мерки за неговото развитие, включително отчитайки съвременните тенденции и актуални предизвикателства. Засега обаче, не се планира радикалната му трансформация, така че той да придобие сериозни настъпателни възможности. Впрочем, подобна реформа би била в разрез с японското законодателство, освен това ще излезе извън рамките на военния бюджет, което би се отразило негативно на финансирането в другите сфери.

Ситуацията в света се променя постоянно като държавите се сблъскват с нови предизвикателства, а в някои случаи влизат в директна конфронтация помежду си. Японската "Бяляа книга" фиксира всички тези промени, но не предлага радикална трансформация на Силите за самоотбрана за по-ефективна борба с тях. Както изглежда, в близко бъдеще Токио ще продълги да се придържа към тази позиция и следващите японски "Бели книги" едва ли ще се отличават особено от сегашната.

* Българско геополитическо дружество

Поръчай онлайн бр.3 2022

Поръчай онлайн бр.3 2022 на списание Геополитика