04
Сря, Авг
1 Нови статии

Разпространението на епидемията от коронавирус в Европа и мултилатерализмът

Актуално
Typography

В хода на разпространението на епидемията от коронавирус Европа се превърна в основното „огнище на поразяване”. Броят на потвърдените случаи на заразяване в Италия, Испания, Германия, Франция и другите европейски държави достигна десетки хиляди души и продължава да нараства.

Очертаха се различни подходи към това, как следва да бъде укрепвано международното сътрудничество и да се реагира ефектино на епидемиологичната заплаха. Някои призовават за развитие на многостранното сътрудничество, т.е. да се поддържаме взаимно и да преодоляваме трудностите заедно. Други се придържат към унилатерализма, разпалвайки расовите конфликти и ксенофобията. Дори в толкова тежка ситуация, когато е особено важно да забравим за идеологията и да се борим заедно с епидемията, те не се отказват от мисленето с категориите от ерата на студената война. В Централна и Източна Европа се проявяват и двете тенденции. Някои държави активно търсят международна подкрепа, докато други провеждат политика на изолационизъм. Полша например, дори отказа да пропусне руските самолети с хуманитарна помощ за Италия през своето въздушно пространство.

В епохата на стремително развитие на глобализацията връзките между държавите стават все по-тесни, а глобалните проблеми влияят върху живота на хората по целия свят. И само ако възприемем нов подход към международното сътрудничество и подкрепим принципите на мултилатерализма, можем да гарантираме съвместното си развитие.

В периода на разпространение на пандемията Световната здравна организация (СЗО) направи множество препоръки и прие редица мерки, които бяха високо оценени от редица държави. Въпреки това, има и страни, които не са съгласни с предложенията и. Така например, администрацията на Доналд Тръмп обяви намерението си да съкрати американската вноска в СЗО от 123 млн. до едва 58 млн. долара. Американските чиновници твърдят, че помощта от другите държави и, в частност, от ЕС, съществува само на думи. Истината обаче е, че когато ситуацията в страната ни беше изключително тежка, Китай получи подкрепа и безкористна помощ, включително от много европейски държави. По-късно, когато разпространението на коронавируса в Китай вече беше поставено под контрол, Пекин, на свой ред, започна да оказва помощ на европейските страни, въпреки наличието на известен стоков дефицит на вътрешния ни пазар.

Китай се обявява за укрепване на координацията и взаимодействието с държавите партньори, прокарване на мултилатерализма и принципите на световния ред, основаващ се на ясни правила, както и за сътрудничество в рамките на цялата глобална общност за преодоляване на сериозните предизвикателства. Китай се стреми към развитие чрез отваряне към външния свят, т.е. той руши, а не издига стени. Пекин задълбочава контактите си с другите държави, обявява се против протекционизма и унилатерализма, ограничава и премахва търговските бариери, стимулира усъвършенстването на производствените вериги и глобалната верига на доставки, съдействайки за развитието на световния пазар. Убеден съм, че след приключването на епидемията този прагмагичен и мъдър подход на Китай ще изиграе важна роля за възстановяването на световната икономика.

Бушуващата епидемия от COVID-19 се превърна в сериозно изпитание за икономиките на много държави. Тя оказа особено силно влияние върху най-силно интернационализираните държави от Централна и Източна Европа.

Мултилатерализмът се ползва с одобрението на все повече страни, тъй като в основата му са координацията и сътрудничеството. Той постепенно се превръща в инструмент на глобалното и регионално многостранно управление, който позволява с помощта на консултациите и диалога да се решават проблемите в сферите на политиката, икономиката, дипломацията, сигурността и екологията, както и онези, свързани с инфекциозните заболявания, разпространението на информацията, миграцията и космическото пространство. В тази връзка мултилатерализмът заема важно място във формирането на системата за глобално управление. Тоест, на фона на съвместната борба с епидемията от коронавирус, ценността и огромното значение на мултилатерализма стават все по-очевидни.

*Директор на Института за Източна Европа, Русия и Централна Азия на Китайската академия за обществени науки