23
Съб, Окт
25 Нови статии

Новата роля на железниците в условия на извънредно положение

Актуално
Typography

Днешната ситуация по отношение на ограниченията в транспорта, включително решенията да се затварят граници за свободното движение на хора и стоки, показва какви са последиците за икономиката и от извънредното положение. Подценяването на ролята на железниците у нас поставя българската икономика пред невъзможността да осъществява интегрирани икономически връзки с другите страни.

Ситуацията с международните автомобилни превози, които години наред се покровителстват у нас за сметка на изпадналите в дълбока криза Български държавни железници, илюстрира погрешната транспортна политика през последните години.

Години наред се правят безуспешни опити за формулиране на дългосрочна политика за модернизация и устойчиво развитие на железниците. Отказът от диалог по тези въпроси показва колко грешна е подобна политика. Ако сега Българските държавни железници разполагаха с локомотиви, с необходимите товарни вагони, със специализирани хладилни вагони и вагони за интермодални превози, нямаше да има километрични опашки на граничните преходи, проблемите със свободното движение на стоки нямаше да бъдат толкова значими за българската икономика. Зелените товарни коридори за автомобилните превози не са единственото решение за безпрепятственото движение на стоки. Европейската асоциация на товарния железопътен транспорт с писмо до Европейската комисия определи товарния железопътен транспорт, като единственият, който може да гарантира на държавите непрекъсната доставка на суровини и стоки, храни и лекарства за индустрията и населението. Товарните железопътни превози са в състояние да свързват безпрепятствено страните, дори и при затваряне на границите.

При сегашното си състояние Българските държавни железници трудно биха се ангажирали с тази задача, но е възможно да се наемат локомотиви, специализирани товарни вагони за определено време за да се решат проблемите с превозите през граница. По европейската железопътна мрежа и между терминалитете за интермодални превози съществуват зелени маршрутни разписания на влаковете за товарни превози. Българската железопътна индустрия произвежда специализирани вагони за интермодални транспортни технологии, които интегрират автомобилните превози към железопътния транспорт. И това следва да се използва оптимално.

 

*Авторът е бивш генерален директор на НК БДЖ (1997-1998) и председате на Парламентарната транспортна комисия (2001-2009). Координатор на Движението за европейско развитие на българските железнии (ДЕРБЖ).