26
Вт, Ян
23 New Articles

Бразилия влиза отново в релсите на нормалното развитие

Актуално
Typography

Преди малко повече от година и половина поех правителството със задачата да посрещна най-сериозната икономическа криза в историята и нейното дълбоко социално въздействие върху страната. Изправен пред това предизвикателство, предложих програма за промяна, без да прибягвам до популистки мерки.

Тази програма се състои от по-широк набор структурни реформи, в сравнение с последните 30 години, основаващи се върху стълбовете на фискалния баланс, социалната отговорност и увеличаването на производителността.

Резултатите са видими. Рецесията е обърната и бразилската икономика расте вече две две поредни тримесечия. Анализаторите прогнозират ръст от около 1% на БВП през 2017. Инфлацията, която е беше около 10%, през май 2016, намаля до 2,54%, през септември. Покупателната способност се подобри, в резултат от увеличаването с повече от 6% на реалните доходи от заплатите. Основният лихвен процент, който през май 2016 беше 14,25%, пада постоянно. Индексът SELIC в момента е 7,5%, т.е. най-ниското ниво от 4 години насам, а банковият “spread” значително намаля. Само отговорното падане на лихвената такса гарантира 80 млрд. реала (40, 1 млрд. лева) за публични средства.

Търговският баланс поставя последователни рекорди: излишъкът достигна 58.477 млрд. долара (98.241 млрд. лв.) за периода януари-октомври на тази година (ръст от 51,8% спрямо същия период на 2016). Промишленото производство се повиши с 1,6% през същия период (през май 2016 то отбеляза спад от 9.8%). Износът на автомобили нарасна с 55.7% спрямо 2016 и през 2017 той вече надхвърля 560 хиляди единици. Продажбата на нови превозни средства на вътрешния пазар пък нарасна с 9.28% през тази година, спрямо същия период на миналата. Очаква се зърнената реколта да достигне историческата цифра от 242 милиона тона през 2017, като отбележи ръст от 30%, спрямо миналата година. Като отражение на "затоплянето" на бразилската икономика, пристанищното движение се е увеличило с 5,7% през 2017, а вътрешният авиационен пазар е нараснал с 6,6%, спрямо септември 2016.

Този ефикасен цикъл е в основата на възстановяването на доверието в бразилската икономика. Индексът, измерващ бизнес доверието в промишления сектор (FGV) достигна 90.3 пункта през октомври, което е най-високото ниво от юли 2014 насам. "Рискът Бразилия" (т.е. индексът, който отразява движението на дълговите книжа на нововъзникващите пазари EMBI) спадна от 544 базисни пункта (през януари/2016) до 239 базисни пункта (през октомври2017), което представлява намаляване с 56,1% на суверенния "spread". Освен това, петгодишния CDS, който беше достигнал 328 пункта, днес е 173.5 пункта. Индексът IBOVESPA пък надхвърли 76 хиляди пункта, през септември 2017, при положение, че беше под 38 хил. пункта през януари 2016. Натрупаният IED през първата половина на 2017 беше 40,3 млрд. щатски долара (67,1 млрд. лева), срещу 78,9 млрд. долара (152,3 млрд. лева), през 2016. В резултат от проведените енергийни търгове, съгласно новия регулаторен модел, включително и в петролната сфера, бяха получени повече от 122 млрд. реала (1,2 млрд. лева). Само в енергийния сектор, се очакват инвестиции в размер на 444 млрд. реала (226,9 млрд. лева) през следващите години, както и създаването на до 500 хиляди нови работни места. 

 

Мерките за икономическа рационалност и предвидимост подобриха бизнес-средата чрез инициативи за премахване на бюрокрацията в секторите на селското стопанство, услугите, търговията на дребно и външната търговия. Законът за отговорността на държавните компании позволи да постигнем професионализация на държавните предприятия. Дискредитирани в миналото, бразилските държавни компании днес отново се ценят. При загуба от 32 млрд. реала (16,4 млрд. лева), през 2015, те генерираха печалба от 4,6 млрд. реала (2,4 млрд. лева), през 2016, и от 17.3 млрд. реала (8,8 млрд. лева), през първата половина на 2017. С цел насърчаване на производителността, беше одобрена реформа на пазара на труда. Без да премахва права, законът беше модернизиран, като работещите в сивата икономика преминаха в сферата на официалната заетост. 

Успехът на тази програма вече се отразява върху възстановяването на заетостта с увеличаване на процента на заетост. Балансът през годината, измерен от общия регистър на заетите и безработни лица (CAGED), е 163 хиляди работни места, в сравнение със загубата на 448 хиляди работни места, между януари и май 2016. Според изследване на Бразилският институт по география и статистика  (IBGE), само през третото тримесечие на 2017 бяха създадени 1,061 милиона работни места, като 524 хиляди души са напуснали групата на безработните бразилци. Размерът на реалния доход на работещите се е увеличил с 3,9% през третото тримесечие на 2017, в сравнение със същия период през 2016.

Възстановяването на фискалната отговорност и икономическият растеж позволи да се увеличат ресурсите, предназначени за социално подпомагане. Програми, които преди бяха заплашени от фискален колапс, бяха възстановени в рамките на конституцията и благодарение на ефективността на обществените разходи. Така например, обезщетението "Bolsa Família" ("Семейна субсидия за бедност") се увеличи с 12.5% (след повече от две години без каквато и да е корекция) и списъците с чакащи бяха нулирани. Правителството стигна и по-далеч, стартирайки програмата "Progredir" ("Прогрес"), която подпомага семействата да се възползват от трудова заетост и кредит и по този начин да постигнат независимост. Смело освободих неактивните сметки на FGTS и ускорих тегленето от PIS-PASEP, като по този начин бяха облагодетелствани милиони бразилци и в националната икономика бяха инжектирани 60 млрд. реала (30,6 млрд. лева).

Бюджетът за здравеопазване и образование се увеличи. Рационализирането на здравеопазването доведе до повече ресурси за основни услуги: 4 млрд. реала (2,04 млрд. лева) бяха пренасочени за закупуване на оборудване, отваряне на здравни звена и наемане на персонал. Преди програмата "Народна фармация" изразходваше 80% от бюджета си за административни разходи. Новата форма на трансфер увеличи до 100 млн. реала (51,1 милиона лева) годишно ресурсите за закупуване на основни лекарства. В областта на образованието, одобрението на реформата в средното образование актуализира учебната програма според личните умения на учениците и реалността на пазара на труда. Финансовият фонд за студенти (FIES) беше възстановен, със 75 000 нови свободни места и днес вече е устойчив. Бяха освободени повече от 700 млн. реала (357,7 млн. лева) към фонда, като се избягват забавяния при прехвърлянето на средства. Със стартирането на геостационарен сателит, беше направена решителна стъпка към универсализирането на достъпа до широколентов интернет в Бразилия.

Резултатите показват, че предложената и изпълнена от правителството стратегия е правилна. Оставихме кризата зад гърба си и се върнахме по пътя на развитието. Убеден съм, че няма време за губене и ще продължа напред с одобряването на програмата от реформи. Следваща стъпка ще бъде приемствеността на реформите, което ще гарантира платежоспособността и оцеляването на системата, както и премахването на привилегиите. Опростяването на данъчното законодателство - друг приоритет - ще увеличи конкурентоспособността на националното производство. С крайно необходимата подкрепа на  Националния конгрес, на работещите и на предприемачите, ние ще поставим Бразилия отново в релсите.

 

* Мишел Темер е президент на Бразилия, статията беше любезно предоставена на списание "Геополитика" от посланика на страната в България  Н. Пр. Ана  Мария Сампайо Фернандес