150 години железопътна линия Русе - Варна

Актуално
Typography

На 7 ноември 2016 се навършиха 150 години от началото на експлоатацията на първите 225 км железопътна инфраструктура по нашите земи.

Всяко начало, колкото и голямо и значимо да е то, се предхожда от нещо, което в някаква степен дава обяснение, или поне някакво тълкуван и е на онова, което започва.

Второто и особено третото десетилетие на XIX век са белязани от голямото Начало на железопътните съобщения на Стария континент. Това е времето, когато Европа започва трескаво да строи железни пътища. Първоначално те са ориентирани основно от вътрешността на континента към крайбрежието - съвсем естествен е стремежът чрез релсите да се осигурява бърз достъп до големите пристанища. Именно железницата тогава е онова, което придава ново качество и нов импулс на бурно развиващото се индустриално производство.

Към края на 30-те години и в Отоманската империя започва обсъждане на възможните железопътни трасета, както в европейската, така и в азиатската й част. Но всичко стига само до ниво „благи намерения” – дефицитът на финансови средства, на техническа готовност, на технологични възможности, на подготвен персонал и най-вече отсъствието на всякаква воля за модернизация на западналата транспортна инфраструктура на империята в оня период се оказват почти непреодолима преграда. Независимо от всичко това, все пак някаква (макар и трудно забележима) крачка е направена.

На оня съвсем предварителен етап направленията на бъдещите железопътни трасета кореспондират с необходимостта да се използва по-ефективно най-голямата водна артерия на континента – река Дунав. Праговете по течението й (постоянни и появяващи се при маловодие), теснините и бързеите при Джердеп са основните причини, които са пречка за осигуряване на надеждно корабоплаване. Проблемна е и връзката на Дунавас Черно море - затлачена е делтата на реката. Нейното почистване е ангажимент на руските власти, но поради стремежа на руснаците да не допуснат износ на зърно от Англия към Черноморския регион, „входът” на реката в морето е в незавидно състояние. Затова преобладаващата част от първите проекти за строителство на железопътни линии на Балканския полуостров са ориентирани именно към река Дунав, за да се избегнат (или преодолеят) препятствията, затрудняващи съобщенията между

Средна Европа и Черно море. Такава е ориентацията и на железния път Русе-Варна.

Проектът „150 години железопътна линия Русе-Варна. 150 години железопътна инфраструктура в България” е посветен на тази забележителна за нашия обществен живот и за техническата ни история годишнина. В света не са много железопътните администрации, които могат да се похвалят с един толкова забележителен, дълъг цял век и половина път във времето.

Книгата може да изтеглите оттук - Изтегли в pdf 13МВ