25
Пон, Окт
25 Нови статии

Необходимата трансформация на ОССЕ

Актуално
Typography

Напоследък, все повече международни анализатори отбелязват, че сегашната политика на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) придобива все по-едностранчив характер и сякаш цели трансформацията на Южна и Източна Европа по американски сценарий, което обаче, в крайна сметка, би могло да доведе до драматичен спад на нейния авторитет и дори до разпадането на организацията.

Заради концентрацията на усилията на ОССЕ върху ускоряването на т.нар. „цветни революции” в постсъветското пространство се забавя решаването на множество тлеещи по цялата територия на Европа конфликти (Косово, Кипър, Нагорни Карабах, Абхазия, Южна Осетия, Страната на баските, или Приднестровието).

През 2004 тогавашният ни външен министър Соломон Паси нееднократно подчертаваше, че „в качеството си на председател на ОССЕ България вижда основната си задача в съдействие за решаването на съществуващите конфликти”. Днес тази задачи остава също толкова актуална, колкото беше и преди две години. Затова българското правителство трябва да продължи да следва така очертаната политическа линия, като днес всички усилия на организацията следва да бъдат съсредоточени за решаването, на първо място, на косовския проблем.

Ако иска да съхрани авторитета си в света, ОССЕ би трябвало да се откаже от поставянето на първо място сред своите приоритети на кампанията за налагане на „демократичните ценности” в постсъветското пространство и да се заеме с решаването на онези въпроси, които действително се покриват с целите, прокламирани още при създаването и. А това е на първо място – създаването на единно и неделимо пространство на сигурност на основата на споделяни от всички страни-членки ценности и принципи, и недопускане налагането на нови разделителни линии. За това обаче, е необходимо трансформирането на ОССЕ от съвещателна в регионална структура, в съотвестствие с Глава 8 от Устава на ООН, да се промени начинът на работа на мисиите, действащи в районите на конфликтите, да се реформира Бюрото за демократичните институции и правата на човека на ОССЕ във Варшава и се усили ролята на председателя на организацията. В тази връзка, именно от страните от Централна и Източна Европа зависят перспективите за развитие на общоевропейските процеси в сферата на сигурността. Но укрепването на военната и икономическа сигурност, защитата на основните права и свободи на гражданите на цялото пространство на ОССЕ едва ли ще са възможни, ако САЩ продължават да използват организацията само за обслужване на собствените си геополитически интереси в пространството „източно от Виена”.

Както е известно, в съответствие със споразумението от март 2006 между България и САЩ, на територията на страната ни ще функционират три американски военни обекти (т.е. бази). Редица западни експерти подчертават наличието на голяма вероятност, те да бъдат използвани за извършването на военни операции срещу трети страни и контрол на маршрутите за доставка на енергоносители, като всичко това едва ли ще се съгласува стриктно с българската страна. В сегашната ситуация, когато САЩ се опитват да избегнат контрола върху военната си активност в Европа, гарантирайки си максимална свобода при решаването на въпросите с реконфигурацията на американското военно присъствие на Стария континент, укрепването на военно-политическата трансформация на ОССЕ е изцяло в интерес на България.

В подобни условия, Форумът за сътрудничество в сферата на безопасността на ОССЕ дава отлични условия за страните от Централна и Източна Европа равноправно да участват във вземането на решенията по въпросите на европейската сигурност, докато в НАТО те още дълго ще изпълняват второстепенна роля, а и САЩ едва ли ще им позволят да дискутират свободно проблемите, касаещи разполагането на американска военна инфраструктура на тяхна територия. Затова повишаването на ролята на форума изцяло отговаря на интересите на новите страни-членки на пакта, позволявайки им да работят за укрепване на правните основи на използването на военна сила и усъвършенстване механизмите за контрол на въоръжаването.