27
Пон, Сеп
0 Нови статии

Украйна и НАТО

Актуално
Typography

След като се убеди, че перспективата за присъединяване към ЕС става все по-илюзорна, украинското ръководство, което е изправено пред задълбочаващи се икономически и вътрешнополитически проблеми, се опитва да ускори приемането на страната в НАТО, като своеобразна компенсация за досегашните си неуспехи.

В същото време обаче, Украйна очевидно не е в състояние да изпълни изискванията, които страните-кандидатки следва да покрият за да могат да кандидатстват за пълноправно членство в Северноатлантическия алианс. Примерите за успешната адаптация към стандартите на пакта на такива страни като Полша, Чехия, Словакия, или Балтийските държави, които обикновено цитират украинските политолози, не са особено убедителни при внимателен анализ на всички обстоятелства. Опитът на въпросните страни показва, че те така и не съумяха пълноценно да се интегрират в НАТО, тъй като приемането им в пакта беше чисто политическо решение, в резултат от което, под натиска на САЩ, западноевропейските държави-членки си „затвориха очите” за невъзможността да бъдат покрити всички изисквания за пълноправно членство.

В същото време, както посочват авторитетни западни анализатори, шумно деклараните от водачите на т.нар. „оранжева революция” демократични реформи в политическата сфера и икономиката на Украйна не се реализират на практика. В страната се запазва изключително високо ниво на корупция по всички етажи на властта, нарастват противоречията в държавното ръководство, липсва стабилна правна и съдебна система, запазват се силните центробежни тенденции в населените с рускоезично население източни райони, а в обществото няма политически консенсус по въпроса за евентуалното присъединяване към НАТО. Нещо повече, последните проучвания сочат, че в негова подкрепа се изказват само 30% от украинците, което автоматично повдига въпроса за готовността на страната за подобна решаваща крачка.

Предстоящата политическа реформа в Украйна, в резултат от която се предвижда властта да премине от президента към министър-председателя, и която ще се извърши в условията на едно поляризирано и силно политизирано общество, вероятно ще се превърне в допълнителен фактор, застрашаващ политическата стабилност в страната, и в никакъв случай няма да помогне за преодоляване на огромните пречки в процеса на подготовка на Украйна за присъединяване към НАТО.

Опитите, въпреки това, Киев да получи необосновани от нищо привилегии от страна на НАТО, поставят в неравни условия другите потенциални кандидатки за членство в пакта от постсъветското пространство и Югоизточна Европа, по отношение на които се изисква стриктното изпълнение на всички критерии за членство. Ускорената интеграция на Украйна в НАТО не отговаря и на интересите на държавите от т.нар. „нова Европа (включително и на тези на България), спрямо които Киев се явявя конкурент, опитващ се да пренасочи към себе си потоците от финансова и икономическа помощ, идващи от Брюксел и Вашингтон. Влизането на Украйна в пакта, освен това, би довело до намаляване на политическото значение на тези страни за Запада и, съответно, на ролята им в Северноатлантическия алианс.