26
Нед, Сеп
18 Нови статии

Възможната “нежна революция” в Азербайджан

Актуално
Typography

Предстоящите парламентарни избори в Азербайджан се използват от Вашингтон за да оказване на политически натиск върху режима в Баку с цел нарастване на американското политическо и военно присъствие в Южнокавказкия и Капийския региони, което включва и получаването на военни бази, позволяващи да се контролират каспийските енергийни коридори.

Имайки предвид все по-сложната ситуация в Ирак, забележимото охлаждане на отношенията между САЩ и Турция, както и многократните изявления на президента Буш, за необходимостта да бъде наказан Иран, азербайджанският плацдарм придобива изключително значение за евентуалното осъществяване на подобна операция. За решаването на всички тези задачи, американците използват вече изпитаните в други страни от постсъветското пространство методи: увеличаване на финансовите постъпления за контролираните от тях местни неправителствени организации, политическа подкрепа за опозицията, както и заплахата да бъде възобновено действието на поправка №907 към програмата за оказване на помощ на страните от ОНД, в съотвествие с която Конгресът забрани оказване на военна помощ на Азербайджан, поради конфликта му с Армения.

През последните месеци представители на различни американски неправителствени организации и фондации редовно посещават Баку и поддържат тесни контакти с противниците на президента Иляз Алиев, като според някои местни аналазитори отработват с тях сценарии за поредната (след тези в Грузия, Украйна и Киргизстан) “цветна революция”. От своя страна, азербайджанската опозиция умело се възползва от реалните и измислени от нея нарушения, вършени от властите (преследвания на журналисти, следене на опозиционните политици от специалните служби и честото използване на груба сила), за да действа по начин, вече изпробван в Грузия и Украйна и включващ призиви към международната общност (и, най-вече, към ЕС и САЩ), активна мобилизация на младите противници на режима и т.н.

В същото време, отчитайки частичния успех на “революцията на лалетата” в Киргизстан и пълния и провал в Узбекистан и съдейки по някои изявление на американския посланик в Баку Рино Харниш, може да се очаква, че специално за Азербайджан е разработен “нов модел за демократичен и еволюционен път на развитие”, който ще бъде задействан при провеждането на “честни и справедливи парламентарни избори”. За целта американските програми в сферата на демокрацията (които за 2005 са на стойност 10 млн. долара) в Азербайджан са насочени най-вече към консолидирането на опозицията, подкрепата на т.нар. “независими медии” и местните неправителствени организации, обучаване на журналистите как да отразяват изборите, провеждане на предварителни социологически проучвания и установяване на тесни връзки с новото поколение азербайджански политици. Досега над 3 хиляди азербайджанци са ползвали американски стипендии.

Вашингтон ще се стреми да гарантира избирането в Меджлиса на повече представители на опозицията за да ликвидира пълния контрол на Алиев върху законодателната власт в страната. Известна спирачка в случая може да стане само опасението на американците, че дестабилизацията на Азербайджан неизбежно би застрашило енергийните проекти в региона, касаещи както интересите на каспийските държави, така и на ЕС, Русия, държавите от Черноморската зона (включително плановете на България, Румъния, Турция и Украйна за транзит на каспийски енергоносители.)