27
Пон, Сеп
0 Нови статии

Появата на американски бази в България усложнява отношенията ни с ЕС

Актуално
Typography

Поредното повдигане на темата за настаняването на американски военни бази у нас, поставя редица важни въпроси, касещи, освен всичко друго и отношенията между България и Европейския съюз:

1. Все по-очевидна е необходимостта да се преразгледа сегашната българска външнополотичиска стратегия, поставяща ударението върху укрепване на съюза със САЩ, при това с всички възможни средства и на всяка цела. Този курс води до ангажирането на въоръжените ни сили в чужди на българските национални интереси военни конфликти;

2. В днешните условия НАТО все повече се превръща в инструмент за реализацията на американската геополитическа стратегия и прекалената активност на България в него би се отразила негативно върху отношенията ни с водещите държави от ЕС;

3. Очевидно е, че приемайки решение за използването на военна сила срещу една или друга държава, САЩ се ръководят единствено от собствените си икономически и геополитически интереси, които в повечето случаи не съвпадат с българските;

4. В средносрочна перспектива не съществува реална опасност от военна агресия срещу България от страна на някоя съседна държава и поради това няма основателна причина за настаняването на американски военни бази на територията на страната;

5. Българското военно министерство така и не съумя да изработи ясен механизъм за системно взаимодействие със структурите на НАТО (включително и във финансовата област) и поради това търси възможности да заобиколи изискванията на пакта, включително и по пътя на преките военни споразумения със САЩ.