24
Съб, Авг
4 New Articles

Понятието туризъм произхожда от френски ("tour" – излет). В наши дни то се използва като международен синоним на пътуване. При дефинирането, в един по-строг смисъл, туризмът следва да се разглежда като обобщаващ израз за съвкупността от явления, хора, отношения и взаимодействия в резултат от смяната на местоположението и престоя на пътуващите. Извън тази общоприета дефиниция, с помощта на различни критерии, могат да бъдат изведени и други, на чиято основа да бъдат назовани различни форми на туризъм. На преден план стоят мотивите за престоя и неговото организиране от страна на пътуващите. Те могат да бъдат най-различни и, като цяло, характеризират туризма като дейност, ориентирана към свободното време (Mose&Schröder, 2012).

Списание Геополитика бр.3 2019

България

П.Петрова, Селският туризъм и стратегията за развитие на селските райони в България

Балканите

П.Георгиев, Сръбската (гео)политическа дилема

Европа

С.Григоров, Американският вектор на полската геополитика

Н.Петров, ЕС между изолационизма и разпада

Светът

Б.Сеидов, Геополитическите интереси на великите сили в Южен Кавказ

А.Тодоров, Ескалацията на напрежението по оста Исламабад-Делхи: quid prodest?

С.Хайтов, Последните акорди на "арабската пролет": битката за Алжир

А.Хаджиев, АСЕАН между САЩ, Китай и Русия

Геостратегия

Ф.Пиерачини, Заключителният етап на глобалната мултиполярна революция

А.Кортунов, Обединяването на Хартленда: геополитическа химера или исторически шанс

Б.Димитров, Новата ядрена надпревара и възможните последици от нея

Н.Аврейски, Украинският въпрос: анатомия на най-голямата криза в Европа

Геоикономика

М.Хъдсън, Брилянтната стратегия на Тръмп за ликвидиране на хегемонията на долара

Право и геополитика

Е.Сайфулин, "Кучетата на войната" и международното право

Основи на геополитиката

В.Лазаров, Геополитиката и международните отношения в глобалната епоха

Идеи

В.Третяков, Харта за спасението на Европа

Книги

М.Стоянова, Тайните на полската "демократична дипломация"

Интервю

Джакопо Пепе за отношенията в триъгълника Германия-Русия-Китай