26
Нед, Сеп
18 Нови статии

На 14 февруари 2019 пакистански терорист-камикадзе се самовзриви в близост до индийски военен конвой в Кашмир, при което загинаха 46 индийски военни. Четири дни по-късно индийските сили за сигурност ликвидираха двамата предполагаеми организатори на нападението, но загубиха четирима полицаи.

През март 2019 се навършиха двайсет години от първото разширяване на НАТО на изток, в резултат от което към пакта се присъединиха Полша, Чехия и Унгария. Измежду тях именно Полша, още през първите години на членството си, демонстрира постоянно усилващ се стремеж към развитието на специални връзки със САЩ.

Понятието туризъм произхожда от френски ("tour" – излет). В наши дни то се използва като международен синоним на пътуване. При дефинирането, в един по-строг смисъл, туризмът следва да се разглежда като обобщаващ израз за съвкупността от явления, хора, отношения и взаимодействия в резултат от смяната на местоположението и престоя на пътуващите. Извън тази общоприета дефиниция, с помощта на различни критерии, могат да бъдат изведени и други, на чиято основа да бъдат назовани различни форми на туризъм. На преден план стоят мотивите за престоя и неговото организиране от страна на пътуващите. Те могат да бъдат най-различни и, като цяло, характеризират туризма като дейност, ориентирана към свободното време (Mose&Schröder, 2012).

 

Регионът на Кавказ е обект на множество политически изследвания. В настоящото проучване ще се опитам да изясня геополитическата ситуация в Южен Кавказ; интересите на големите външни сили в региона, икономическите въпроси и проблемите, касаещи сигурността, взаимодействието между Каспийския и Черноморския региони, както и процесите, протичащи в тази връзка.

Развитието на посткомунистическа Сърбия е белязано от периодично избухващи кризи, обусловени от няколко причини. На първо място, геополитическата ситуация, в която се оказа страната след поражението си в юговойните и свалянето на Милошевич, изисква от местната политическа класа да даде ясен отговор на редица ключови въпроси.

Списание Геополитика бр.3 2019

България

П.Петрова, Селският туризъм и стратегията за развитие на селските райони в България

Балканите

П.Георгиев, Сръбската (гео)политическа дилема

Европа

С.Григоров, Американският вектор на полската геополитика

Н.Петров, ЕС между изолационизма и разпада

Светът

Б.Сеидов, Геополитическите интереси на великите сили в Южен Кавказ

А.Тодоров, Ескалацията на напрежението по оста Исламабад-Делхи: quid prodest?

С.Хайтов, Последните акорди на "арабската пролет": битката за Алжир

А.Хаджиев, АСЕАН между САЩ, Китай и Русия

Геостратегия

Ф.Пиерачини, Заключителният етап на глобалната мултиполярна революция

А.Кортунов, Обединяването на Хартленда: геополитическа химера или исторически шанс

Б.Димитров, Новата ядрена надпревара и възможните последици от нея

Н.Аврейски, Украинският въпрос: анатомия на най-голямата криза в Европа

Геоикономика

М.Хъдсън, Брилянтната стратегия на Тръмп за ликвидиране на хегемонията на долара

Право и геополитика

Е.Сайфулин, "Кучетата на войната" и международното право

Основи на геополитиката

В.Лазаров, Геополитиката и международните отношения в глобалната епоха

Идеи

В.Третяков, Харта за спасението на Европа

Книги

М.Стоянова, Тайните на полската "демократична дипломация"

Интервю

Джакопо Пепе за отношенията в триъгълника Германия-Русия-Китай

 

 

 

 

Според повечето европейци, събитията от новата история на света дават основание да смятаме, че конфликтитите на Стария континент, или в прилежащите му региони (като този между Израел и арабите например) са от най-голямо значение за съдбините на планетата. Напоследък обаче, става все по-ясно, че тази гледна точка е отчайващо погрешна. Светът, който познавахме, все повече остава в миналото, при това този процес се развива все по-бързо.