05
Съб, Дек
11 New Articles

През последните години България е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с модернизирането на инфраструктурата, гарантирането на свързаността по направленията Изток-Запад и Север-Юг и изграждането на нови икономически конкурентни производства в страната.

Според публикувания през ноември 2017 доклад на изключително влиятелния Атлантически съвет, озаглавен "Напред Балкани: новата стратегия на САЩ за региона" (1), „американската дипломация следва да положи допълнителни усилия за да подготви Атина и Скопие за бъдещ алианс (както помежду им, така и със САЩ). Освен това Съединените щати трябва да обединят усилията си с ЕС за да подкрепят и ускорят преговорите между Белград и Прищина и да съдействат за по-бързото им успешно приключване”.

Основната линия, по която протича руското влияние към Европа, са доставките на енергоресурси. Санкциите на САЩ и ограничителните мерки на ЕС притежават потенциала да нарушат нормалното функциониране на руския нефтогазов комплекс и да ограничат възможностите на Москва да осъществи „втората вълна“ от действията по разработване на нефтените и газовите находища в страната.

Списание Геополитика бр.3 2018

България

К.Петров, Новите геоикономически възможности пред България в общото балканско пространство

Балканите

П.Григоров, Косовският въпрос, десет години по-късно

К.Каишев, Възможен ли е втори Балкански съюз

Т.Хюсеинов, Отношенията между Анкара и Вашингтон: от "стратегическо партньорство" до криза в доверието

Гледна точка

С.Маринов, Трябва ли да имаме позиция по спора за името на Македония?

Светът

С.Погорелская, Безалтернативната "Алтернатива за Германия"

А.Тодоров, Геополитиката на "новата Австро-Унгария"

П.Григоров, Политиката на централизация и "украинизация" на Киев и центробежните процеси в Украйна

К.Семьонов, Кой управлява в Сирия: фамилията Асад, "вътрешният кръг" и големите кланове

Млади гласове

С.Трошанов, Устоите на съвременния международен ред

Тенденции

И.Глинская, С.Стефанов, Имиджът на Русия в контекста на политическия маркетинг: новите реалности

Геостратегия

К.Ракаджийска, Войните на ХХІ век и остарялото европейско мислене

М.Ентин, Е.Ентина, Блясък и нищета на концепциите за "глобалната неопределеност"

Геоикономика

А.Маккой, Светът на Тръмп: как президентът може да срути Американската империя

Геополитика & История

Б.Димитров, 14-те пункта на Удроу Уилсън и раждането на Американския век

Право & Геополитика

В.Павлова, Необходимата ревизия на понятието за агресия в международното право

Приложна геополитика

М.Клисарова, Пространствени модели и теории за организация на пространството

Идеи

Р.Тодорова, Реалистичните параметри на междукултурния диалог и критериите за толерантност като основа на общественото доверие и сигурността

Книги

Б.Градинаров, Какво ще променят войните на ХХI век

К.Методиев, Великобритания и Европа в процеса на евроинтеграция

Интервю

Д-р Джоузеф Фитцанакис за новите превъплъщения на Ислямска държава

Откакто свят светува се осъществява постоянен обмен на култури, които в някои пространства се консолидират за дълъг период от време. Съвременните процеси на глобализация водят до интензивни процеси на миграции, технологични нововъведения, революция в транспортните и комуникационни технологии. От своя страна, те предопределат културната дифузия.

Живеем в интересни времена, а сред доказателствата за това е, че дори и след като Западът съвсем открито и недвусмислено стартира поредната "студена война" срещу Русия, в Москва някои все още вярват и се надяват, че могат да намерят общ език с прословутите си "американски партньори", или пък, че "санкциите не могат да продължават вечно, тъй като дори и САЩ осъзнават, че те вредят на собствената им икономика".

Известният италиански политолог Марко Балдасари е роден на 10 март 1975. През 2001 завършва политически науки в Болонския университет. Специализира в Хумболтовия университет в Берлин. Докторската си дисертация по социология защитава в Университета на Парма, където по-късно става и преподавател. От 2004 Балдасари е научен директор на Фондацията на Европейския колеж в Парма. От февруари 2012 той е професор по история на европейските институции в Университета на Парма. Марко Балдасари е автор на десет книги, последната от които е "Популизмът и радикалната демокрация".

Определящото влияние на процесите на глобална икономическа, политическа и културна унификация върху локалните общества не можеше да не провокира полярно различаващи се оценки както на самия феномен на глобализацията, така и на описващите го теоретични модели.

Откриването на подходящи за комерсиален добив находища на въглеводороди в пет полета, намиращи се в изключителните икономически зони на Израел (две), Кипър (две) и Египет (едно) в Източно Средиземно море, обуславя нов – енергиен, компонент в нерешените политически конфликти на тези държави.

Преди почти сто години, на 18 януари 1919, започва Парижката мирна конференция, която трябва официално да оформи посредством система от международни договори резултатите от Първата световна война, или с други думи да определени съдбата на загубилите в нея - Германия, Австро-Унгария, Османската империя и България.

Реализацията на руската Държавна програма за въоръжаването 2011-2020 скоро ще приключи. Междувременно, през февруари 2018 президентът Владимир Путин подписа новата военна програма на страната за периода 2018-2027.