01
Вт, Дек
28 New Articles

Вероятно смятате, че ядреният арсенал на Америка с неговите хиляди термоядрени бойни глави, способни да разрушават цели градове и да изтрият човешката цивилизация от лицето на Земята, е достатъчно голям за да застраши всеки въображаем противник и да не му позволи да атакува САЩ със собственото си ядрено оръжие. Оказва се обаче, че бъркате.

Регионът на Каспийско море притежава мащабни запаси от енергоносители, повечето от които се изнасят. Каспийският петрол традиционно се доставя на европейските пазари, както чрез руската система от тръбопроводи, така и през Турция.

След края на студената война САЩ активно се опитваха да прокарват тезата, че тяхната глобална хегемония няма реална алтернатива, както и, че останалият свят, бавно но сигурно се "американизира".

В момента процесът на глобализация, в неговата неолиберална версия, се намира в точка на бифуркация, т.е. преживява екзистенциална криза. Нестабилната ситуация и наличието на огромни дисбаланси в световната икономика налагат преосмисляне на резултатите и перспективите на глобалното развитие.

На 19 януари 2018 държавният секретар по отбраната Джеймс Матис представи новата военна стратегия на САЩ, която представлява програма за действията на Пентагона през следващите няко

Сериозно влияние върху международната сигурност напоследък оказва самият начин, по който се формира съвременната глобална политика и отражението на задълбочаващите се процеси на „хибридизация” върху нея.

Анализът на рисковете от избухването на война в Европа през ХХІ век следва да се гради върху обективна и задълбочена оценка на въоръжените конфликти на нашия континент след края на студената война.

Целта на настоящата статия е да бъде показан международният контекст на Руската революция и да се прецени неговото влияние върху причините, хода и последиците от това събитие.

Преди малко повече от три години САЩ изтеглиха своите бойни съединения от Европа. През последните месеци обаче, те ги връщат обратно, осъществявайки редовната им ротация, под предлог, че трябва да "сдържат" евентуално нападение от страна на Русия.

Липсата на значителни  енергийни ресурси на територията на европейските държави ги принуждава постоянно да полагат усилия за преодоляване на този проблем, произлизащ от необходимостта да се осигурява енергия на конкурентни цени. Общото производство на първична енергия в Европа е спаднало от 904.2 милиона тона нефтен еквивалент през 2005 на 766.6 млн.т.н.е. през 2015 (Eurostat, 2017).